Nytt samarbeid problematiserer utenforskap i samfunnet

To av Universitetet i Oslo (UiO) sine fakulteter møtes i et utradisjonelt samarbeid for å sette utenforskap på agendaen. Fredag 12. oktober inviterer Det odontologiske og teologiske fakultet til frokostmøtet: «Brennmerket».

Profilbilde av Linda Hildegard Bergersen
Forskningsdekan Linda Hildegard Bergersen.

– Vi synes ikke det er så rart at vi samarbeider. Utradisjonelt, ja kanskje, men det bør i hvert fall være helt naturlig at miljøer som forsker på de samme temaene, rundt om på UiO, møtes til felles innsats om det vi legger ned så mye arbeid i, forklarer forskningsdekan ved Det odontologiske fakultet (OD), Linda Hildegard Bergersen.

Hvordan vi behandler hverandre i samfunnet

Ideen om «Brennmerket» startet etter et seminar der hun og dekan ved Det teologiske fakultet (TF), Aud Tønnessen, kom i snakk. Dårlig munnhelse, ofte representert ved manglende tenner eller andre synlige avvik, kan fungere som et synlig «brennmerke» på en rekke sosiale faktorer, som fattigdom, rusmisbruk eller helseproblemer.

Profilbilde av Aud Tønnessen
Dekan Aud Tønnessen.

– Vi begynte å diskutere hvordan vi, i vårt samfunn, forholder oss til disse synlige indikasjonene på sosioøkonomisk status. Forholder vi oss til dem på en måte som bidrar til å inkludere dem, eller kanskje heller det motsatte? spør Bergersen.

Og dermed var frokostmøtet allerede i utviklingsfasen. Tønnessen forteller at de to var enige om at forskning fra de respektive fakultetene ville kunne ha nytte av å ses i sammenheng: – Forskere ved Det odontologiske fakultet møter jo pasientene som har synlig dårlig munnhelse. De vet mye om hva slags konsekvenser det kan ha for enkeltpersonene, hvordan det former dem. Mens miljøer hos oss forsker på de reaksjonene vi har til de mer marginaliserte gruppene i samfunnet. Hvordan vi forholder oss til dem – hva sier det om oss som samfunn?

Utenforskap høyaktuelt

Årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon og deres arbeid mot utenforskap, og for et mer inkluderende samfunn. Da ble det like naturlig for de to fakultetene å utvide sitt samarbeid om frokostmøtet med TV-aksjonen og Kirkens Bymisjon. Møtet arrangeres dermed under deres «paraply» og tittel: «Mindre alene sammen».

På «Brennmerket» kommer professor ved OD, Tiril Willumsen, for å fortelle om sin forskning på pasienter med tannbehandlingsangst og hva slags konsekvenser det kan få, både sosialt og personlig. I tillegg deltar en pasient for å fortelle om sine opplevelser. Fra TF bidrar postdoktor Kaia Schultz Rønsdal. Hun forsker på sosiale mekanismer og marginalisering i det offentlige rom, der nettopp manglende munnhelse kan fungere som et stigmatiserende ledd.

Profilbilde av Tiril Willumsen
Professor Tiril Willumsen.

 

Les mer om årets TV-aksjon på deres nettsider «Blimed».

Alle er velkomne

Arrangementet er på Kulturhuset i Youngs gate 6 i Oslo sentrum, fredag 12. oktober. Lett frokost og kaffe serveres fra kl. 08.30.

Frokostmøtet er gratis og åpent for alle. – Også for de som eventuelt har problemer med munn- og tannhelse. Derfor serverer vi havregrøt! legger Bergersen til.

Ordfører Marianne Borgen åpner arrangementet, og ordstyrer er Christian Kjelstrup, redaktør for Samtiden. Det blir også musikalske innslag ved jazzbassist Steinar Raknes.

Arrangementet er støttet av UiO:Livsvitenskap.

Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 3. okt. 2018 12:50 - Sist endret 29. sep. 2020 11:59