Nytt sveipelektronmikroskop (SEM) til OD

Rett før jul kom tilsagnsbrevet fra forskningsinfrastrukturkomiteen om at OD kan gå til innkjøp av et nytt sveipelektronmikroskop (SEM)

Linda Hildegard Bergersen i EM-laben.  Foto: ©Det odontologiske fakultet, UiO/Hilde Zwaig Kolstad

Viktig innenfor biologisk forskning

I motsetning til et «vanlig» optisk mikroskop, som bruker lys til å lage et forstørret bilde av det som skal analyseres, bruker elektronmikroskopet elektroner. Fordelen ved å bruke elektroner i stedet for synlig lys er at man kan forstørre opp det man analyserer mye mer. Derfor kan man med et elektronmikroskop «se» mye mindre enheter enn med et vanlig optisk mikroskop. Et SEM (scanning electron microscope) sveiper elektronstrålen over objektet og analyserer elektronene som kastes tilbake. Dette gir informasjon om struktur og kjemisk sammensetning som ikke kan fås på annen måte.  SEM er derfor helt essensiell teknologi innenfor biologisk forskning.

 

Kjernefasilitet

– Det betyr svært mye for oss å få et nytt SEM, sier professor Linda Hildegard Bergersen. Hun er leder for EM-laboratoriet ved OD. – Vårt gamle SEM er utdatert og utslitt. Nå får vi endelig et driftssikkert SEM med alle tekniske nyvinninger.

Siden SEM er så dyrt i innkjøp, er slike instrumenter en del av Universitetets kjernefasiliteter. Det betyr at det ikke bare er vitenskapelig ansatte ved OD som skal bruke dette mikroskopet, men at EM-laben tilbyr tjenester både til hele UiO, og til andre som har bruk for å få utført SEM-arbeid.  EM-laboratoriet befolkes derfor av dyktige fagfolk som står klare til å gjennomføre ulike analyser.

 

På plass i løpet av høsten

Selv om det er bevilget penger, vil det ta tid før det nye mikroskopet er på plass i Domus Odontologica.  Men i løpet av senhøsten håper forskningsdekanen å ha det i hus. 

 

SEM utfører følgene analyser:

  • Røntgen-energidispersiv elementanalyse
  • Mikroradiografi og slipesnitt av udelkalsinert hardvev
  • Overflateavbilding og frysefrakturering 
  • Observasjon av preparater i vannholdig naturlig tilstand
  • Automatisk seriesnitting for 3-dminesjonal rekonstruksjon

 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 12. jan. 2018 10:46 - Sist endret 1. mars 2019 14:00