Omfattende bokverk relansert

I 2006 ble det utgitt et omfattende og unikt bokverk med tittelen: Maxillofacial Imaging. Andre utgave av boken er nå kommet i en oppdatert og betydelig utvidet versjon

Professoren som er omtalt i boken ser inn i kamera med boken i hendene

Professor Tore A. Larheim med sitt oppdaterte bokverk. Foto: ©UiO/Fredrik Pedersen

Boken handler om ulike tilstander som kan manifestere seg i munnhulen og kjeveskjelettet. Det er professor Tore A. Larheim som sammen med den amerikanske nevroradiologen professor Per-Lennart A. Westesson som har skrevet boken. I tillegg er det bidragsytere fra Canada, Japan og Norge i enkelte av kapitlene. Boken ble relansert  i november 2017 på verdens største medisinske kongress i Chicago, USA, som har omlag 55 000 besøkende. Dette er en kongress hvor siste nytt av medisinsk, radiologisk utstyr og nye og oppdaterte fagbøker innen medisinsk radiologi lanseres.

Dele kunnskap

På spørsmål om hvor han fikk inspirasjonen til å skrive et slikt omfattende verk, svarer Larheim slik:

– Jeg har gjennom mer enn 40 år fått erfaring med en rekke ulike tilstander som kan opptre i kjeveskjelett og munnhule. Mange tilstander er nokså vanlige og andre tilstander er meget sjeldne, men når de opptrer på den enkelte pasient er man jo ikke opptatt om det er sjeldent eller ikke, forklarer Larheim. Det viktigste er å komme raskest mulig frem til riktig diagnose.

– Med så mye oppsamlet kunnskap har jeg nesten sett det som min plikt å overføre denne kunnskapen til neste generasjon av fagfolk. Det vil både de, og ikke minst pasientene, ha nytte av.

Atlasliknende

Maxillofacial Imaging er unik i sitt slag ved at den er svært omfattende med mange illustrasjoner, og ofte med så mange bilder av det enkelte tilfellet at den kan minne om et atlas. Det spesielle med bokprosjektet er også at det enkelte pasienttilfellet er illustrert både med røntgenbilder som brukes innenfor odontologien, men også med mer avanserte undersøkelser som brukes innen medisinsk radiologi.

– Dette er gjort mulig gjennom samarbeide med University of Rochester School of Medicine and Dentistry, hvor min medforfatter har arbeidet i en årrekke på nevroradiologisk divisjon og med Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, sier Larheim. Mangeårig sjef ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Professor Hans-Jørgen Smith har bidratt med mange interessante kasus og også lest korrektur på en rekke av kapitlene. Det er jeg veldig takknemlig for.

Teksten i boken er kortfattet i såkalt «bullet text» og retter seg spesielt mot et yngre publikum. Larheims erfaring er at unge mennesker ikke liker lange og tunge tekster. Han  har lagt ned et betydelig arbeid med å skaffe illustrasjoner av best mulig kvalitet. I alt er det 2500 enkeltbilder fordelt på 15 kapitler og 600 sider.

Flere har bidratt

Et helt nytt kapittel om CBCT er inkludert i 2. utgaven hvor flere medarbeidere fra Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi, Institutt for klinisk odontologi, UiO har bidratt.

– Jeg vil også spesielt fremheve samarbeidet med fotograf Håkon Størmer, sier Larheim. Vi har sittet sammen og jobbet i veldig mange timer for at illustrasjonene skulle bli best mulig.

– Det har vært veldig interessant å jobbe med et slikt prosjekt og ikke minst lære om hvor langt man kan drive radiologisk diagnostikk i dag ved hjelp av ulike bildemetoder; CT, CBCT, MR og nukleærmedisinske metoder slik som PET-CT. Det har vært en enorm utvikling innen medisinsk radiologi siden 1970/80-tallet, og jeg er glad for å kunne fortelle at boken er helt oppdatert hva angår maxillofacial radiologisk diagnostikk, sier Larheim.

Mange kan ha nytte av boken

–Denne boken er altfor omfattende til å være pensum for odontologistudentene, men de vil sikkert kunne ha nytte av å se gjennom noen av avsnittene. Boken finnes også på biblioteket. Kanskje den kan inspirere enkelte til senere å spesialisere seg innen kjeve- og ansiktsradiologi, sier Larheim.

Målgruppen for boken er tannlege- og legespesialister, først og fremst kjeve- og ansiktsradiologer, men også ØNH-radiologer, nevroradiologer, maxillofaciale kirurger, spesialister i oral kirurgi oral medisin, plastikk-kirurger og andre som jobber med maxillofaciale tilstander.

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 4. juni 2018 15:22 - Sist endret 5. nov. 2021 14:17