Organisasjonsendringer var et sentralt tema i forrige styremøte

Tanker om endringer i administrasjonen og organisatorisk plassering av Bachelorprogrammet i tannpleie var to sentrale saker  som ble diskutert i fakultetsstyrets siste møte før sommeren.

Illustrasjonsfoto: Margit Selsjord UiO/OD

Tanker om organisasjonsendringer i administrasjonen

Dekan Pål Barkvoll innledet til en diskusjon om organisasjonsendringer ved fakultetets administrasjon. Dekan la frem forslag  om mulige seksjoner: 1) Virksomhetsstyring, 2) HR, 3) Studie, forskning og innovasjon, 4) Infrastruktur, brukerstøtte og service, 5) Kommunikasjon og formidling. Modellen er på planleggingsstatudium og heller ikke alle nåværende enheter/seksjoner er plassert inn i ny modell.  Videre arbeid med organisasjonsendringer vil følge UiOs omstillingsavtale og tema bli tatt opp i senere fakultetsstyremøte.

Organisatorisk plassering av Bachelorprogrammet i Tannpleie

Et utvalg ble høsten 2017 opprettet for å utrede den organisatoriske plassering av bachelorstudiet i tannpleie. Fakultetsstyret ønsket å få evaluert nåværende modell (en administrativ linje til fakultetsnivå), samt vurdere andre organisatoriske modeller. Etter en grundig diskusjon i fakultetsstyret fattet det et prinsippvedtak om at det tannpleiefaglige miljøet organisatorisk knyttes til Institutt for klinisk odontologi (IKO). Overordnet ansvar for bachelorprogrammet i tannpleie blir fremdeles liggende på fakultetsnivået.

Flere tilsettinger

Fakultetsstyret tilsatte i seks utlyste stipendiatstillinger. Ingvild Johnsen Brusevold ble tilsatt i fast stilling som førsteamanuensis i odontologi (pedodonti) og Hanna Tiainen i fast stilling som førsteamanuensis i odontologi (biomaterialer).

Dekanen orienterte også styret om følgende saker

  • Fakultetet har tilsatt ny HR-sjef. Knut Wattum tiltrådte 1. Juni.
  • Seminar: "Brennmerket- Et samarbeidsarrangement mellom Teologisk fakultet og Odontologisk fakultet. Tema vil være "hvordan et samfunn behandler de aller svakeste blant oss, sier mye om hvilket samfunn vi er".  En viktig felles markør for de svakeste i dagens samfunn er dårlig munnhelse. Seminaret avholdes på Litteraturhuset i oktober
  • Økonomiansvarlige ved fakultetsadministrasjonen får midlertidig ansvar for økonomi ved begge instituttene, dog beholder IOB ansvaret for finansiering over basis.Temporær organisering av økonomifunksjonen vil foreløpig vare frem til 31.12.18

 

Av Leif Erling Jensen
Publisert 27. juli 2018 10:36 - Sist endret 30. juli 2018 10:57