Starta opp Horisont2020-prosjekt

Marie Curie-prosjektet «MgSafe» til Avdeling for biomaterialer vart offisielt køyrd i gang i starten av november med eit vellykka kick-off møte i Hamburg.  15 forskarar deltar i eit konsortium for å kunne optimere avbildingsteknologiar for nedbrytbare beinimplantat.

To menn står oppstilt foran kamera og smiler

KICK-OFF I HAMBURG: Professor Håvard Haugen (t.v.) med partner på prosjektet frå OsloMet, Peyman Mirtaheri. Foto: Stig Nøra, OsloMet.

Forskarar frå Avdeling for biomaterialer, UiO og OsloMet samarbeidar med ei rekkje andre internasjonale forskingsinstitusjonar og teknologibedrifter i Europa, for å finne ut korleis kroppen reagerar på nedbrytbare implantat av magnesium gjennom EU sitt forskingsprogram Horisont2020. Det overordna målet er å promotere pasienttryggleik gjennom å kvantifisere både den fysiske påverknaden av nedbrytbare implantat laga av ei Mg-legering, og kor egna den klassen av materiale er i framtidige menneskelege applikasjonar.

– Vi har ikkje mykje erfaring med nedbrytbare implantat i bein. Derfor er det ekstra viktig å følgje godt med korleis slike implantat oppfører seg i pasientar. Ny tilgjengelig teknologi gjer at vi kan optimalisere avbildingsteknikkar. Slik ny teknologi vil styrke pasienttryggleiken, noko som vi ser vil kome pasienten til gode, jamfør oppslag i Aftenposten siste veka, fortel Håvard Haugen, ein av prosjektleiarane.

I Hamburg presenterte forskarane, som alle er på tidlege stadium i sine karrierer, optimalisering av behandling av bilete ved implantat av biologisk nedbrytbar magnesium (engelsk). To av dei jobber frå Oslo, mens resten held til ved europeiske samarbeidsinstitusjonar.

Travel månad for Biomaterialer

Kick-off møtet i Hamburg var likevel berre ei av fleire storhendingar for Avdeling for biomaterialer denne månaden. Fleire av seniorforskarane var invitert til å delta på den 13. europeiske workshopen i periodonti i La Granja de San ILdefonso i Spania (engelsk).

Møtet konsentrerte seg om dei biologiske prinsippa og biomateriala som nyttast til å bygge opp att manglande beinvev i munnhulen. Utfallet av drøftingane på møtet kjem til å bli gjort tilgjengeleg som artiklar i ei open access spesialutgåve av Journal of Clinical Periodontology.

Frå Det odontologiske fakultet deltok Håvard Haugen, Jan Eirik Ellingsen, Janne Reseland og Ståle Petter Lyngstadaas. I tillegg var Kamal Mustafa frå UiB med i den norske gruppa. Arrangør i Spania var European Federation of Periodontology and Osteology Foundation.

Biomaterialer spania
Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 30. nov. 2018 13:55 - Sist endret 23. jan. 2019 14:00