Tannpleierforeningen 50 år

I slutten av mai var det duket for fest da Tannpleierforeningen feiret femti år. Det store jubileet ble markert med både fagkonferanse hvor flere fra fakultetet bidro, samt et spennende jubileumsskriv.

Utsnitt fra Norsk Tannpleierforenings jubileumsskriv

Utsnitt fra Norsk Tannpleierforenings jubileumsskriv ( Foto: Ntp).

Tradisjonsrik utdanning

Selv om det var et 50 års jubileum som ble feiret, har tannpleierutdanningen en nesten hundreårig historie å se tilbake på. Det var professor Immanuel Ottesen som allerede i 1918 snakket varmt om behovet for en ny yrkesgruppe, nemlig «Tandpleierskene».

Professor Ottesen hadde vært i USA og blitt inspirert av måten «dental nurses» assisterte tannlegene på, undersøkte pasientens tenner og gav råd om renhold og sunn kost. I Norge var den orale helsen svært dårlig og behovet for kvalifisert tannhelsepersonell enormt. I 1924 ble en ettårig utdanning innen tannpleie etablert ved UiO. Det var imidlertid først i 1968 at Norsk Tannpleierforening ble stiftet i Det odontologiske fakultets lokaler.

Tale

Under middagene holdt dekan Pål Barkvoll tale. Han la vekt på den viktige jobben tannpleierne gjør i helsevesenet.  

– De tilhører en hardtarbeidende profesjon som gjennom mange år har arbeidet utrettelig for at tannpleierne skulle bli en autonom og selvstendig yrkesgruppe. En yrkesgruppe som har fått gjennomslag for mange viktig politiske saker, utdypet dekanen.  Av sentrale saker i tillegg til autorisasjon, pekte han på utvidet utdanning som en sentral sak, først fra ett til to år, og deretter utdanning på bachelornivå med selvstendig refusjonsrett.

– Utfordringen videre blir å styrke yrkesidentiteten med mer forskning knyttet opp mot selve tannpleiefaget. Et masterstudium i tannpleie trenger heller ikke være noen umulighet dersom man kan bygge dette opp med forskningsbasert kunnskap fra yrkesgruppen selv, sa Barkvoll, som avsluttet med å påpeke betydningen av å holde fast ved den kliniske forankringen faget har.

Her kan du lese Tannpleierforeningens jubileumsskriv.

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 12. juni 2018 10:10 - Sist endret 7. jan. 2020 15:19