Tannsteinens hemmeligheter

Kan tannstein som er tusenvis av år gammel si noe om hva slags helsetilstand bærerne av tannsteinen hadde?  Det kan virke usannsynlig, men ifølge Ingar Olsen er det faktisk mulig. Og det har han nå mottatt konvergeringsmidler fra Oslo Life Science for å forske mer på.

Ingar Olsen skal sammen med et internasjonalt forskernettverk tilknyttet en rekke ulike fagdisipliner gå i gang med et prosjekt som bærer navnet ARCH-Gen. Det primære mål med prosjektet er å avsløre mønstre og prosesser som har formet det kulturelle og genetiske landskap hos mennesker i Øst-Eurasia i steinalderen. 

Fig A. Arkeologisk tannsten fra Dalheim, Tyskland, ca 1100 år BC. Foto: ©CDA Journal Vol 44, no 7.

Arkeologisk tannstein

Forklaringen ligger i at tannsteinen til mennesker som døde for tusenvis av år siden inneholder konserverte cellestrukturer av orale bakterier. Denne tannsteinen er rett og slett et reservoar for godt bevart DNA og proteiner. I tillegg er tannsteinutviklingen nesten identisk for personer som ikke har en aktiv tannhygiene, noe som da gjør den spesielt egnet til å si noe generelt om denne gruppen mennesker.

Unikt samarbeid

Det er første gang at mikrobiologer og arkeologer skal samarbeide og Ingar Olsen forklarer hva hans rolle er i prosjektet slik: 

– Jeg skal undersøke hvilken mikroflora som finnes i tannsteinen, hvilke sykdomsfremkallende bakterier som er der og deres genetiske sammensetning. Tannsteinen er 5300-630 år gammel. Bakgrunnen er at bakterielle gener og proteiner holder seg uforandret i tannstein i tusenvis av år.

Det er altså fremskritt innenfor DNA- analyser som muliggjør at man med utgangspunkt i eldgammel tannstein kan si noe om hvordan menneskers helsetilstand var, hva de spiste, hvem de var i slekt med og til og med hva slags håndverk de drev på med.

Man skulle kanskje tro at man kunne få samme informasjon fra ben og knokler, som fra tannstein, men det viser seg at tannstein inneholder ti ganger mer DNA-informasjon enn det benrester gjør.  

Dødelige infeksjoner

Tidligere analyser har vist at bakterier og virus som forårsaket alvorlige og dødelige luftveisinfeksjoner hos både barn og eldre, er funnet i gammel tannstein.

– Ved Institutt for Oral Biologi har jeg arbeidet mye med spredning av orale bakterier til hjerte, hjerne, lunger og ledd. Det vil derfor bli interessant å se om de samme mikrobene vil bli funnet i dette prosjektet også, sier Ingar Olsen

ARCH-Gen vil gå over 4 år og det planlegges omfattende publisering i en rekke tidsskrifter av både faglig og populærvitenskapelig karakter. Leder for ARCH-Gen er Professor Nils Christian Stenseth.

 

 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 30. jan. 2018 14:19 - Sist endret 7. jan. 2020 15:20