Arrangerte internasjonalt livsvitenskapsseminar

Livsvitenskap støttet nylig et tverrfaglig seminar arrangert av forskningsgruppen til professor Janicke Liaaen Jensen, som tok til orde for å gripe fatt i det unaturlige skillet som finnes mellom munnhulen og resten av kroppen.

Fv. Professor Janicke Cecilie Liaaen Jensen og dekan Pål Barkvoll. Foto:Privat.

– Det eksisterer et verdensomspennende gap mellom medisin og odontologi, forklarer professor Janicke Lian Jensen.  Dette gapet skyldes bla. misforståelser, pedagogiske tradisjoner og mangel på finansiering. Som forskningsgruppe ønsker vi å ha et fokus som kan bidra til å tette dette gapet i framtidige forskningssøknader.

Professoren forklarer videre at det rett og slett mangler en grunnleggende forståelse av at oral helse er en integrert del av en persons generelle helse, noe som skyldes at det  nesten ikke eksisterer noen form for kommunikasjonen eller samspill mellom de medisinske og de odontologiske miljøer.

Ytterligere hindringer  for samhandling er mangel på  verktøy, teknologier, diagnostikk, terapi, tid, fokus, og ikke minst, finansiering. Pasientene som lider mest når den orale helsen overses er eldre.  Den kompliserte situasjonen kan ikke løses av odontologien  alene, men krever omfattende samarbeid på tvers av universiteter, institusjoner, bedrifter og tjenester.

Under seminaret som hadde fått tittel: "Bridging the gap between oral and general Health"(pdf) var det bidragsytere fra flere ulike medisinske disipliner.  Dekan Pål Barkvoll holdt en åpningstale (pdf) hvor han tematiserte viktigheten av å se hele mennesket når ny medisinsk  behandling og praksisk skal utvikles.  

I framtidige søknader vil det tverrfaglige forskningsmiljøet rundt Munntørrhetsklinikken, som omfatter både farmasi, informatikk, medisin og samfunnsvitenskap, ha følgende fokus:

  • Forbedre den orale helse i en medisinsk kontekst ved å introdusere begrepet «oral kartlegging» ved innskriving til sykehjem tilrettelagt ved et nytt digitalt tannhelsekort og økt samhandling.
  • Utvikle og teste innovative produkter med langsiktig effekt basert på nanopartikler for å behandle munntørrhet og dermed forbedre den orale helsen.
  • Samfunnsforskerne har utviklet en viktig arbeidspakke om politisk påvirkning for å øke sjansene for å oppnå de praktiske målene for prosjektet ved å øke den offentlige bevisstheten om oral helse. Hvordan prosjektets forskere engasjerer seg i møte med de ulike brukerne og omvendt vil bli systematisk evaluert.

Foto privat.

Gap

 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 30. okt. 2018 14:52 - Sist endret 30. okt. 2018 14:52