UiO inviterer Europas tannhelseutdanninger

I august kommer studenter og undervisere i tannhelsefag fra hele Europa til UiO. Det odontologiske fakultet forventer hundrevis av internasjonale gjester når de skal være vertskap for Association of Dental Education in Europe (ADEE) sin årlige konferanse.

Student og dekan står ved et skilt der det står EDSA, foran et inngangsparti.

Dekan Pål Barkvoll (t.h.) og odontologistudent Jannike Lillemo begynner å bli klare for storinnrykk. I august ønsker de hundrevis av europeiske studenter og undervisere i tannhelseutdanningene velkommen til konferansen ADEE og studentkonferansen EDSA, ved Det odontologiske fakultet. Foto: ©UiO/Fredrik Pedersen.

«Dental Education in a Changing Society» er den overordnete tittelen for konferansen som går fra 22.-24. august i klinikkbygningen til OD i Geitmyrsveien. Det har gjort det naturlig å trekke inn tverrfaglig kompetanse fra flere av UiOs enheter.

–  Temaet er høyaktuelt på så mange forskjellige plan av vårt utdanningsoppdrag, og vi har lagt vekt på å bruke anledningen til å vise frem vellykket samarbeid på tvers av fakultetene, og det som er unikt for oss i en internasjonal kontekst, forteller Pål Barkvoll, dekan ved Det odontologiske fakultet og medlem i ADEEs styre.

– Vi legger opp til å tilby gode faglige sesjoner på alt fra hva endringene i samfunnet gjør med pasientmassen som studentene skal utdanne seg til å behandle, til hvilke utfordringer det gir rundt autorisering av tannhelsepersonell, og mye mer, utdyper han.

Hylland Eriksen hovedtaler

Bilde av en mann som sitter ved et bord
Professor i sosialantropologi ved UiO, Thomas Hylland Eriksen, har betraktninger som også er viktige for tannhelseutdanningene. Han innleder ADEE-konferansen med foredraget «Pluralist universalism: On the challenges and rewards of diversity in education».

Først på lista over foredragsholdere som skal bidra til å utvikle kompetansen og forståelsen til de tilreisende, er professor i sosialantropologi fra UiO, Thomas Hylland Eriksen. Han skal holde innledningsforedraget: «Pluralist universalism: On the challenges and rewards of diversity in education».

– Få peker seg ut tydeligere enn Hylland Eriksen til å holde keynote-foredraget under et sånt tema, samme hvor i verden konferansen skulle foregå, mener Barkvoll. – Derfor er jeg spesielt glad for at nettopp han kan innlede arrangementet her, ved vårt eget universitet.

Barkvoll har selv bidratt til å sette sammen det faglige programmet. Blant workshops-, seminar- og andre foredragsholdere, er det flere navn fra UiO. Førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Thomas de Lange, er invitert for å fortelle om forskning på vurdering og hvordan studenter lærer.

De Lange og UV-fakultetet samarbeider allerede med OD-fakultetet om et utdanningsopplegg for klinisk veiledning. Programmet har pågått i snart ti år, og har vært svært vellykket. Kanskje kan samarbeidet fungere som en modell for andre europeiske utdanninger?

Sammen med to av ODs egne professorer, Anne Møystad og Håvard Haugen, skal de Lange bidra med foredraget «Digital Prospects of Formative and Summative Assessment in Dental Education: Technological Opportunities and Challenges» research on assessment and student learning.

I tillegg står flere av ODs ansatte på programmet, sammen med utenlandske nøkkel-personer i ulike fagfelt.

Sosialt program

Som vanlig på store konferanser har programmet også et sosialt tilsnitt. I løpet av de tre augustdagene skal gjestene kunne møtes mer uformelt på kveldstid både i UiOs lokaler, Rådhuset og Gamle Logen. Barkvoll forventer mellom 350 – 450 delegater.

– Dette en stor begivenhet for oss. Det gir oss mulighet til å være med å forme utviklingen av tannhelseutdanningene, gjennom utformingen av programmet og valget av bidragsytere. Vi får også anledning til å vise fram våre fasiliteter og diskutere utdanningsprogrammene med ressurspersoner fra alle hjørner av kontinentet, spesifiserer Barkvoll.

Dekanen har også tatt initiativ til et eget formøte med dekaner og instituttledere fra de nordiske utdanningsinstitusjonene. Hensikten med møtet er å diskutere realpolitikken på tann- og munnhelsefeltet, og forene krefter til en felles strategi.

Egen studentkonferanse

Studentene har sitt eget arrangement, EDSA, som overlapper noe med ADEE-konferansen. Fra mandag 20. august til torsdag 24. august fyller de opp ODs lokaler på Gaustad med 140 studentdelegater fra 30 land i Europa. Programmet inneholder workshops og foredrag, men selvfølgelig også et innholdsrikt sosialt program. Organisasjonskomitéen i Oslo, med odontologistudent Jannike Lillemo i spissen, gleder seg til å ønske delegatene velkommen i august:

– Vi startet som en gruppe på ti personer, og har jobbet med planleggingen i over ett år. På grunn av økt interesse for EDSA blant studentene ved fakultetet, har vi faktisk nylig utvidet komiteen til 19 stykker. Dette er noe vi er veldig stolte, forteller hun.

Studentene som organiserer EDSA representerer både tannpleie- og odontologistudiet, og flere av kullene. De inviterer norske studenter til å delta både på det faglige og det sosiale programmet.

– Vi som jobber med dette har blitt en sammenspleiset gruppe, og vi går en spennende tid i møte med fortsettelsen av planleggingen. Vi ser virkelig frem til å vise frem fakultetet vårt til de andre delegatene i Europa, avslutter Lillemo.

Emneord: ADEE, konferanse, utdanningskonferanse, tverrfaglig Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 31. mai 2018 13:45 - Sist endret 7. jan. 2020 15:21