Åpning av nytt skanningelektronmikroskop

På onsdag ble en ny stolthet for fakultetet offisielt innviet: Et Zeiss Gemini SEM 300 med et Gatan 3 View 2XP system - altså et helt nytt skanningelektronmikroskop.

Mann står ved talerstol i møterom

Dekan Pål Barkvoll fortalte i sin åpningstale at han gjorde sitt første vitenskapelige arbeid på et tidligere elektronmikroskop. Foto: Simen Øvergaard, OD/UiO

- Seeing is believing, innledet leder av SEM-laben, Linda Hildegard Bergersen. - Selv i dag, når vi kan lage avanserte modeller og få kunstig intelligens til å regne ut resultatet for oss, er det noe eget å se det vi jobber med. Derfor trenger vi slike mikroskoper, sammen med alle de andre mulighetene vi har i dag.

Kvinne snakker til forsamling i møterom
Professor Linda Hildegard Bergersen leder SEM-laben sammen med professor Tor Paaske Utheim. Foto: Simen Øvergaard, OD/UiO

Representanter fra andre elektronmikroskopimiljøer var også invitert til å delta i feiringen.

- Det skal ikke lønne seg å holde på alene, fortsatte Linda Hildegard Bergersen. - Derfor har IOB søkt om, og fått, infrastrukturmidler fra UiO og livsvitenskapsatsningen for å finansiere det nye mikroskopet. Dette mikroskopet skal komme hele miljøet til gode.

Les mer om skanningelektronmikroskopet på nettsidene til elektronmikroskopilaben (på engelsk)

Brukt i forskning ved instituttet

Det nye mikroskopet er allerede i bruk i instituttets forskning, blant annet på syreskader. Bildene under viser underjekslene til mus, og er en del av en studie om syreskader.

Underkjeve med tre tenner. Bildet viser at emaljen er syreskadet. Foto: Muhammad Saeed, OD/UiO
Skanningelektron-mikroskopbilde av tann: Viser at emaljen er etset bort
Tverrsnitt av fortann i samme kjeve som over. Her ser vi den krystallinske emaljestrukturen på venstre side, mens denne er erodert bort på høyre side. Foto: Muhammad Saeed, OD/UiO
Skanningelektronmikroskopisk bilde av hjørnet av den krystallinske emaljen på en tann og
Nærbilde av hjørnet på den krystallinske emaljen på tannen på bildet over. Foto: Muhammad Saeed, OD/UiO.

 

 

Publisert 30. apr. 2019 12:32 - Sist endret 30. apr. 2019 12:49