Bli kjent med studentombudet

Studentombudet er en uavhengig og nøytral ressursperson for studenter ved UiO, og det er  Marianne Høva Rustberggard som forvalter ombudsrollen ved universitet.

BIldet av studentombudet

Marianne Høva Rustberggard studentombud ved UiO. Foto Anders Lien/UiO.

Hvorfor trenger studentene et studentombud?

– Det er studentene selv som har ønsket seg dette tilbudet. Vi opplever imidlertid at jobben vår gir god mening. Ved å hjelpe til med å identifisere og ta opp enkeltfeil eller systematiske svakheter, mener vi at vi hjelper både studenten og universitetet. Der hvor det er mange mennesker samlet på ett sted, så er feil uunngåelig, og da gjelder det å ha gode mekanismer hvor hvordan det håndteres, snarere enn å ha en visjon om at det aldri skal gjøres feil.

 

Finnes det tilsvarende ordninger i andre land eller er dette unikt for Norge?

– Mange land, både i Europa og ellers i verden, har tilsvarende ordninger. Det unike er nok heller at Norge var så sent ute, med noe som opprinnelige er et skandinavisk konsept.

 

Hva kan studentombudet bistå studentene med?

– Først og fremst er målet vårt å bidra til rettferdighet. Vi hjelper til med å sortere situasjoner som har oppstått, og forklarer hvilke muligheter studenten har. Oppdager vi feil, er jobben vår å tilby oss at vi kontakter fakultetet, for å få dette løst. Andre ganger kan det hende vi forklarer hvorfor vi mener studenten har tatt feil. Uansett vil vi alltid hjelpe studenten med å ivareta sine interesser på best mulig måte. Vi har utvidet taushetsplikt, så studenter som vurderer å si fra om kritikkverdige forhold, kan snakke konfidensielt med oss. Studenter som sier fra, kan bruke oss som støtte i prosessen.

 

Får dere mange saker?

 – Vi tar imot cirka 200 henvendelser i løpet av et år. Noe håndteres ganske raskt, mens andre saker jobber vi med over tid.

 

Hvordan kan studentene ta kontakt?

 – Vi er tilgjengelige på e-post, telefon, i sosiale medier, og på vårt kontor på Blindern. Det er ønskelig at studenten først har vært i kontakt med fakultetet sitt. Det er imidlertid ikke et krav. 

 

Les mer om studentombudet

 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 21. jan. 2019 13:22 - Sist endret 21. jan. 2019 13:22