60-årsjubileum: Hvordan sikre en bærekraftig odontologi?

Den 14. november inviterer vi forskere og klinikere til faglige jubileumsforedrag og en sosial sammenkomst.

Et gammelt bilde fra kantinen ved fakultet

Foto: Håkon Størmer UiO/OD

Da Norges Tannlegehøyskole ble til Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo i 1959, var drivkraften et ønske om en tydeligere akademisk forankring av faget.

Og det som kjennetegner akademia er utvikling og endring. Det skjer i alle fagfelt, også vårt. Det har vært en rivende utvikling av odontologi i løpet av disse seksti årene, og noe av den største endringen har vært at det akademiske rommet har utvidet seg til også å favne tematikk som ikke stod på timeplanen i 1959; nemlig bærekraft og miljø.

Når vi nå feirer at fakultet er 60 år er det naturlig at vi inviterer til en jubileumsfeiring hvor vi ser på hvordan fagfeltet vårt best møter fremtidens utfordringer – en fremtid hvor miljø og bærekraft må være en naturlig del av odontologi. Et slikt jubileum vil gi alle som har hatt tilknytning til odontologi en anledning til å bli oppdatert på hvordan odontologisk forskning også kan være bærekraftig. Vi som forskere, odontologer og behandlere må ta valg som er bra for miljøet og den enkelte pasient, det være seg hvordan man begrenser antibiotikabruk; hvilke fyllingsmaterialer man anvender eller hvordan man skal sikre den aldrende befolkning en munnhelse til å leve med.

Publisert 1. okt. 2019 15:26 - Sist endret 1. okt. 2019 15:51