OD med i konvergensmiljø på Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap skal finansiere åtte nye konvergensmiljø i perioden 2019–2023. OD-professor Hilde Galtung og OD-fyrsteamanuensis Tine Merete Søland er med  i eitt av dei.

Prosjektet som har fått middel heiter Protons contra cancer (PROCCA).  Det handlar om at ein skal laga ein framifrå plattform for samarbeid innan protonterapi i Oslo, og mellom anna sjå på korleis ein kan redusere kortsiktige og langsiktige biologiske biverknader av strålebehandling.

Her kan du lese meir om prosjektet

 

Publisert 26. mars 2019 14:27 - Sist endret 4. apr. 2019 09:18