Kritisk til budsjettforslag

Dekan Pål Barkvoll er skuffet over forslag til årets statsbudsjett

Bildet kan inneholde: offisielt, business.

Foto: Margit Selsjord OD/UIO

Det er ikke mange lyspunkter for tannhelse og utdanning av tannhelsepersonell i dette foreslåtte budsjettet, sier dekan Pål Barkvoll ved Det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo.

Han er spesielt kritisk til at avbyråkratiserings og effektiviseringsreformen videreføres med 0.5 %, og at tilskuddet til spesialistutdanningen reduseres.

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger til universitetene reduseres med 9 millioner fra 60 til 51 og tilskuddsbeløp per spesialistkandidat nedjusteres fra andre halvår med om lag 3,8 pst. Det signaliseres at kuttene vil fortsette de neste 3 årene.

For fakultetet vil dette i 2020 innebære et kutt i tilskuddet på mer enn 7 millioner sammenliknet med 2017. Da er det heller ikke tatt høyde for pris- og kostnadsvekst som av Helse og Omsorgsdepartementet er stipulert til 3.2 %  for 2020.

Basert på tidligere erfaringer med foreslåtte stadbudsjett fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD), vil dette innebære et lavere tilskudd pr kandidat, samt at vi vil få tilskudd for langt færre kandidater i fremtiden, sier Barkvoll. En slik nedprioritering av ressurser til universitetene er uforståelig. Spesialistutdanningen er og har alltid hatt stor betydning for kvaliteten i grunnutdanningen av tannleger.

Dekanen trekker videre frem en annen skuffelse fra forslaget til statsbudsjett. Regjeringen kutter 49 millioner kr i enkelttakster fra Folketrygden og justerer ikke refusjonstakstene for dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege etter forventet pris og kostnadsvekst som er beregnet til 3.2 % for 2020. Dette er refusjon av utgifter til nødvendige helsetjenester ved sykdom og skade i munnhule og kjever.

–  Det er skuffende at sykdom i dette området fremdeles skal forskjellsbehandles i forhold til sykdom andre steder på kroppen.  I praksis betyr dette at pasientene må betale mer i egenbetaling, det gjelder dessverre også for våre egne pasienter på universitetsklinikken sier Barkvoll, som er redd for at dette kan svekke rekruttering av pasienter som går til behandling hos våre studenter.

Selv om Barkvoll i all hovedsak er skuffet over budsjettet, er det imidlertid noen ytterst få lysglimt, og det er at det blir økte bevilgninger på 15 mill. kroner til styrking av tannhelsetjenestetilbudet rettet mot tortur- og overgrepsofre, og personer med alvorlig angst for tannbehandling (odontofobi). 

–  Det er vel og bra,  men det er ikke bra at pengene tas fra andre grupper som har behov for nødvendig tannlegehjelp. Dette er bare flytting av penger fra en gruppe til en annen og representerer ingen styrking av tannhelsefeltet.

–  Dette budsjettet viser nok en gang en manglende vilje til å prioritere munnhelse og slik budsjettet ligger an til nå, vil det kunne bidra til å svekke grunnutdannelse sier dekanen.

Avslutningsvis sier Barkvoll at han synes det er bra at studentene nå får 11 måneders studiestøtte i forslaget fra Kunnskapsdepartementet.

 

 

 

 

 

 

 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 7. okt. 2019 15:29 - Sist endret 7. okt. 2019 15:29