Nytt klassifiseringssystem for periodontale sykdommer

Det er en stor begivenhet når det kommer et nytt klassifiseringssystem for sykdommer, spesielt med tanke på at det var 20 år siden sist periodontale sykdommer ble klassifisert.

Samling av forskere

Her er forskerne som har kommet frem til det nye klassifiseringssystemet.  Bildet er gjengitt med tillatelse fra the European Federation of Periodontology.

Bilde av forsker Anders Verket
Anders Verket har presentert det nye klassifiseringssystemet for fakultet. Foto OD/ UIO.

 Det har vært nedlagt et omfattende arbeid i å få på plass de nye retningslinjene. En av de sentrale skikkelsen bak dette arbeidet er Professor Mariano Sanz, professor ved Universitetet i Madrid og også Professor II ved Det odontologiske fakultet.

–   I 1999 da forrige oppdateringen kom differensierte man mellom kronisk og aggressiv  periodontitt, forklarer førsteamanuensis Anders Verket.

–  Det nye med dette klassifiseringssystemet er at man nå kun bruker diagnosen periodontitt, men at denne skal deles inn i stadier og grader. Nytt er også at man nå har en definisjon på hva som er friske periodontale forhold.

 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 26. mars 2019 09:12 - Sist endret 26. mars 2019 09:12