Fakultetet fikk UTFORSK- tildeling

Det odontologiske fakultet ble tildelt UTFORSK - midler i samarbeidet med the University of Western Cape.

Spesialistkandidatene Kristine Lindstad Matri og Christoffer Skøyen reiser på 3 måneder utveksling til University of Western Cape i juni

De to tredje års spesialistkandidatene i Oral Kirurgi og Oral Medisin, Kristine Lindstad Matri og Christoffer Skøyen, reiser på 3 måneders utveksling til University of Western Cape i juni (Foto: Kjersti E.Carlsen)

Det odontologiske fakultet og samarbeidspartner the University of Western Cape i Sør- Afrika søkte i høst om midler fra UTFORSK- programmet gjennom prosjektet “Norway -South Africa Partnership in Capasity Development for Education and Clinical Research in Dentistry”.

20.desember ble det klart at prosjektet stod på listen fra DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyrere utdanning) over et av 17 prosjekter som ble tildelt støtte, hvorav 5 fra Universitetet i Oslo. DIKU fikk inn 49 søknader.

Tildelingen er på NOK 300 000. Prosjektet innebefatter:

  • 2 innreisende bachelor-studenter (tannlege) fra the University of Western Cape (2 måneders opphold våren 2019, samt 3 måneders opphold våren 2020).
  • 1 innreisende PhD fra the University of Western Cape som kommer til Avdeling for pedodonti og adferdsfag.
  • 2 utreisende 3.års spesialistkandidater fra Avdeling for Oral Kirurgi og Oral Medisin; Kristine Lindstad Matri og Christoffer Skøyen. De reiser ut i 3 måneder fra 31.mai til 30. august 2019.

Det er første gang fakultetet vil motta innreisende studenter fra Sør-Afrika. Samarbeidsavtalen med University of Western Cape ble første gang signert i 2011.

Teamet som er involvert i søknaden og videre oppfølging

Søknaden ble skrevet av rådgiver Krisztina Ligeti som jobbet med søknaden i samarbeid med rådgiver  Kjersti E. Carlsen og førsteamanuensis Ingvild Brusevold. Studiedekan Alix Young Vik, underdirektør Leif Erling Jensen og økonomiavdelingen ved rådgiver Eva Marie Bakke er også involvert i arbeidet med søknaden og oppfølgingen i etterkant, og dekan Pål Barkvoll har i flere år vært pådriver for å få i gang dette prosjektet. Prosjektkoordinator er professor Alix Young Vik.

To -årig prosjekt

Utlysningen gjaldt støtte til toårige samarbeidsprosjekt (2019-20). Utforsk- programmet gir støtte til samarbeid i høyere utdanning med sikte på å skape varige samarbeidsrelasjoner mellom norske fagmiljøer og partnere i Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Programmet søker å styrke gode koblinger mellom utdanning og forskning, og mellom utdanning og arbeids- og næringsliv.

 

 

Emneord: UTFORSK, University of the Western Cape Av Kjersti E. Carlsen
Publisert 14. jan. 2019 11:34 - Sist endret 11. mai 2020 09:58