Vellykket Jubileumsfeiring

Torsdag 14. november feiret fakultet 60 år som eget fakultet ved Universitetet i Oslo. Det ble behørig feiret fra morgen til kveld.

Bilde fra forelesning

På fagdagen bidro professor Fernanda C Petersen med foredraget : «No time to wait: living in the twilight of antibiotic,  og hun avsluttet foredraget med å gratulere dekan Pål Barkvoll  med feiringen.  Foto: Nils Olav Mevatne OD/UIO

Det var først og fremst et ønske om en sterkere akademisk forankring som førte til at Norges Tannlegehøyskole ble innlemmet som en del av Universitet i Oslo for 60 år siden. Fagprogrammet på dagtid gjenspeilet den avanserte og mangfoldige forskningen som foregår ved fakultet anno 2019. Historien ble fortalt av tidligere dekan Edvard Messelt. 

Professor Edvard Messel forteller om historien
Edvard Messel startet fagdagen med å gi et  tilbakeblikk på fakultets historie. Foto: Nils Olav Mevatne OD/UIO

Jubileumsbok

I anledning jubileet ble det laget en jubileumsbok med utvalgte bilder fra fakultets historie.  Sentral i dette arbeidet har vært fotograf Håkon Størmer, som offisielt hadde sin siste arbeidsdag ved fakultet denne dagen. Han ble takket av dekan Pål Barkvoll, som særlig berømmet ham for det omfattende arbeidet han har lagt ned i digitalisering av fakultets fotoarkiv.  En særskilt oppmerksomhet ble også gitt til tidligere universitetslektor Astri Ragne som tilhørte det første kullet som ble uteksaminert som tannleger fra Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo i 1960.

Fotograf Håkon Størmer hadde sin siste arbeidsdag ved fakultetet og ble takket av dekan Pål Barkvoll for sin innsats. Foto: Nils Olav Mevatne OD/UIO 

Fest

På kvelden var det kjellerfest i «Myra», noe som var med på bringe gode minner fra gamle studentdager for mange.  Taler ble holdt av både viserektor Per Morten Sandset, UiO og president i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum. Kveldens underholding stod Rune Gokstad og Øystein Backe for. Den musikalske delen av kvelden ble særdeles godt ivaretatt av bandet «Pål sine høner».

 

Kveldens underholding stod Rune Gokstad og Øystein Backe for. Her med professor emeritus Tore A. Larheim. Foto: Nils Olav Mevatne OD/UIO
Kveldens underholding stod Rune Gokstad og Øystein Backe for. Her med professor emeritus Tore A. Larheim. Foto: Nils Olav Mevatne OD/UIO 

 

60jubileum
Publisert 15. nov. 2019 17:01 - Sist endret 26. nov. 2019 13:10