Karanteneregler og tannhelsepersonell

Mandag 30. november sendte dekan Pål Barkvoll et brev til Helsedirektoratet hvor han uttrykte sin bekymring for at tannleger som har behandlet pasienter, som senere viser seg å teste positivt for covid-19, ble bedt om å gå i karantene.

Bildet kan inneholde: lege, stetoskop, medisinsk assistent, uniform.

Foto: Ingar Storfjell OD/UIO.

Bruk av forsterket basalt smittevern

– Mitt inntrykk er at mange av smittesporingsteamene i liten grad er kjent med de retningslinjene tannleger i dag arbeider etter, sier dekanen. Ved det odontologiske fakultet arbeider vi klinisk med et forsterket basalt smittevern, med andre ord et mer skjerpet smittevern, enn det som vanligvis er anbefalt innenfor klinisk odontologi.

– Våre ansatte, som også arbeider i privat eller offentlig praksis, har også blitt anbefalt å arbeide med forsterket basalt smittevern all den stund de har to arbeidsplasser. Dette er gjeldende ved behandling av alle pasienter som etter screening prosedyre (triage) ansees som friske (antatt friske), og dette bør være tilstrekkelig for å beskytte mot smittespredning og forebygge at pasienter smittes. 

Dekanen ba derfor Helsedirektoratet gjøre det allment kjent for landets smittesporingsenheter at landets tannleger arbeider forsvarlig med basis i Helsepersonellovens § 4 om forsvarlighet, og at retningslinjene for anbefalt smittevern fra FHI og Helsedirektoratet forventes etterlevd.

Respons fra Helsedirektoratet

Ganske umiddelbart, etter at dekanen hadde gitt uttrykk for sin bekymring, kom det svar fra Helsedirektoratet ved seniorrådgiver Helene Haver. Hvor Helsedirektoratet viser til kontakt de har tatt med FHI hvor følgende beskjed er formidlet:

– Kan FHI gjøre smitteoppsporingsteamene oppmerksom på hva som er anbefalt beskyttelsesutstyr for tannhelsepersonell, og at personell som har brukt slikt utstyr ved undersøkelse/behandling og i samtale med pasienter, ikke er å anse som nærkontakter og derfor ikke skal i karantene?

Dekan Pål Barkvoll er svært glad både for den raske tilbakemeldingen fra Helsedirektoratet, men også at det nå formidles kunnskap ut til smttesporingsteamene, slik at alt tannhelsepersonell i Norge kan fortsette sitt virke enten det er i offentlig eller privat sektor.

FHIs råd

Her finner du FHIs råd til tannhelsetjenesten som Smittevernutvalget ved OD har bistått utformingen av.

Publisert 1. des. 2020 13:30 - Sist endret 1. des. 2020 13:30