Dekanvalget på OD: Valgkomiteen ønsker kandidater!

Fakultetet skal til høsten velge en ny dekan for perioden 2021 til 2024. Coronapandemien har imidlertid forsinket prosessen, men nå vil valgkomiteen intensivere sitt arbeid, slik at valget kan gå av stabelen i oktober.

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, hake, hode, nese.

Valgkomiteens leder Jostein Grytten og leder av valgsekretariatet, Leif E. Jensen. Foto: Fredrik Pedersen OD/UIO  

- Selve valget skulle blitt holdt i august, men er utsatt til oktober, bekrefter assisterende fakultetsdirektør, og leder av valgsekretariatet, Leif Erling Jensen.

Å ha fokus på å finne kandidater til dekanvalget i perioden etter nedstenging av universitetet viste seg å være vanskelig. Derfor ba valgstyret om en utsettelse overfor fakultetsstyret. 

- Nå som universitetet gradvis åpnes opp vil det bli enklere for valgkomiteen å gjøre det de skal, nemlig å finne dekankandidater, fortsetter Jensen.

Leder for valgkomiteen er professor Jostein Grytten. Han har også med seg førsteamanuensis Roger Simm, spes.utd.sykepleier May-Helen Forsberg og studentrepresentant Aurora MacQueen.

Valgkomiteens oppgave

- Vår hovedoppgave er aktivt å finne kandidater til jobben som dekan, sier Jostein Grytten. Vi er nå kommet i gang med arbeidet, og har som mål at det til høsten vil være et reelt valg med minst to kandidater, fortsetter Grytten.

Grytten understreker at et forslag skal være underskrevet av minst 10 personer med stemmerett i valgkretsen. Forslaget leveres til leder av valgstyret, Frode Staxrud.

For å stille til valg som dekan må man være fast vitenskapelig tilsatt i minst halv stilling ved fakultetet. Valgsekretariatet har laget en nettside hvor man finner nødvendig informasjon om valget, blant annet vedtatt stillingsbeskrivelse for dekan, forteller Jensen.

Les mer om dekanvalget

Et viktig valg for studentene

- For studentene er det viktig at vi får en dekan som forsetter den inkluderende linjen som nåværende dekan har stått for, sier studentenes representant i valgkomiteen, Aurora MacQueen. Pål Barkvoll har vist en vilje og evne til å informere og inkludere studentene i både store og små avgjørelser ved fakultetet. Dette har vært viktig for studentenes trivsel og motivasjon i en krevende studiehverdag, kanskje særlig de siste månedene.

- Vi studenter håper at den neste dekanen er en person som er i stand til å fortsette dette gode samarbeidet, avslutter MacQueen.

Frist for å foreslå kandidater

- Fristen for å søke til valgstyret er 28. august, sier Jostein Grytten, som igjen understreker viktigheten av at flere kandidater stiller.

- Grunnleggende sett handler det om demokratiske prinsipper, fortsetter Grytten. Får man flere kandidater å velge mellom, tror jeg det er skjerpende for de som stiller og at de blir enda tydeligere på å kommunisere hvilken retning de ønsker at fakultetet skal ta. Dermed blir også makten forskjøvet til de stemmeberettigede, slik at man faktisk har en reell mulighet til å påvirke sin egen fremtid gjennom stemmeseddelen.  

Valget avholdes i oktober

- Valget foregår elektronisk og gjennomføres i perioden 7. til 14. oktober, forteller Jensen.

Stemmerett har fastlønnede tilsatte i minst halv stilling, samt professorer II. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet den dagen vedkommende avgir stemme. Stemmerett faller bort for den som har permisjon uten lønn fra sin stilling for å arbeide utenfor universitetet. Personer i redusert stilling i form av ulønnet permisjon grunnet sykdom har likevel stemmerett.  

Publisert 8. juni 2020 12:37 - Sist endret 28. okt. 2020 11:52