Forskpro og NSD integrert 30. august

Forskpro er nå delvis integrert mot NSDs register. Forskere ved MED og OD må fortsatt registrere prosjektet i Forskpro før det meldes til NSD. Øvrige prosjekter fra UiO som er vurdert av NSD blir automatisk hentet inn til Forskpro.

Bildet kan inneholde: blå, elektronikk, teknologi.

Foto: Colourbox

Forskpro er UiOs verktøy for å holde oversikt over forskningsprosjekter. Forskpro var tidligere kjent som Helseforsk.

Ny integrasjon mot NSD

Alle forskningsprosjekter som behandler personopplysninger skal melde prosjektet til NSD (Norsk senter for forskningsdata). En ny integrasjon mellom Forskpro og NSD er nå lansert.

Unntaket er Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet. Årsaken er at helseforskningsprosjekter skal registreres i Forskpro før de meldes til NSD. Disse prosjektene kan deretter hente prosjektinformasjon fra NSD ved manuell import.

Ved hjelp av integrasjonen vil prosjekter som blir vurdert av NSD bli automatisk overført til Forskpro. 

Hva skal du som forsker ved MED og OD gjøre?

  1. Helseforskningsprosjekter skal registreres i Forskpro før du søker NSD og REK.
  2. Etter at du har fått prosjektet vurdert av NSD så kan du gå inn i eksisterende Forskpro-prosjekt og manuelt importere data og vedlegg fra NSD ved hjelp av NSD-registreringsnummeret.
  3. Dersom du har krysset av for REK-godkjenning og lastet opp REK-vedtaket i NSD vil dette også komme med i importen.

Kontakt

Natalia Andronova

Publisert 26. nov. 2020 09:57 - Sist endret 26. nov. 2020 09:57