Gradvis gjenåpning av fakultetet

Regjeringen ga nye føringer for universitetene i sin pressekonferanse 7. mai, slik at man  kan planlegge for en gradvis gjenåpning av fakultetets bygninger på en trygg og forsvarlig måte. Det betyr imidlertid at ikke alle kan komme tilbake på mandag.

Bilde av bygning

Foto: Ingar Arnodd Storfjell OD/UIO

 Universitetets ledelse jobber med en veileder som skal være klar på mandag. Fakultetets ledelse vil bruke mandagen til å legge en plan for hvordan en gradvis gjenåpning skal foregå.

Vi gleder oss over at flere nå kan komme tilbake i våre bygninger, sier dekan Pål Barkvoll, men vi må sikre at det skjer på en trygg og forsvarlig måte, det betyr altså at ikke alle kan komme tilbake på mandag.

Ansatte

Ansatte i klinikkene som er satt opp på klinikkenes tjenesteplaner i uken som kommer, møter på jobb i tråd med dette. Foreløpig møter ingen andre på jobb eller studier før de har fått nærmere beskjed om dette fra nærmeste leder eller fra studieseksjonen.

Dekanen er tydelig på, at dersom ikke annen beskjed er gitt,  er det hjemmekontor som gjelder for de fleste.

Klinikkundervisning

Vår kompleksitet som undervisnings- og behandlingsinstitusjon med klinikkene skiller våre bygg i Geitmyrsveien fra universitetets øvrige bygninger, sier Barkvoll.

Fokus på forsterket basalt smittevern er vesentlig, og for å ivareta dette på forsvarlig vis bygger vi om klinikkarealene i sommer. Vanlig klinikkundervisning kan tidligst starte til høsten.

Noe klinikkundervisning foregår allerede: På Ferdighetssenteret er det undervisning for 6. semester odontologi. Studenter på 6. semester tannpleie og 10. semester odontologi er på rotasjon i kirurgisk klinikk. Spesialistkandidatene er også begrenset tilbake i klinikk.

Undervisning, eksamen og disputas

 Tre ting står fast fram til sommeren:

  • Alle forelesninger gjennomføres digitalt.
  • Alle skoleeksamener gjennomføres som digitale hjemmeeksamene.
  • Alle disputaser gjennomføres digitalt.

Universitetet legger opp til å åpne lesesalene på Blindern først. Studentene må booke plass på lesesalen i en app, som er under utvikling. Den vil bli klar i løpet av uke 20.

Studieseksjonen vil tilrettelegge for at noen studenter med spesielle behov kan bruke lesesalen i Geitmyrsveien eller på Domus odontologica etter søknad. Videre beskjed vil bli gitt. Planlegging av hvordan dette skal foregå er i gang, og informasjon  vil komme til uken.

Dekanen avslutter med å si følgende:

–  Jeg gleder meg til snart å  få lov til å ta i mot stadig flere i våre bygninger, for savnet etter ansatte og studenter har vært stort i disse ukene,  og nå starter vi et planleggnigsarbeid  for at vi snart skal igjen skal kunne dele  en arbeidshverdag sammen. Det ser jeg frem i mot. 

Publisert 9. mai 2020 07:32 - Sist endret 9. mai 2020 12:38