Alderdom og Livsvitenskap

I overkant av 200 tilhørere hadde meldt seg på arrangementet «Hvordan overleve alderdommen?» i forbindelse med Life Science-konferansen.

Dekan Pål Barkvoll, Det odontologiske fakultet

Dekan Pål Barkvoll, Det odontologiske fakultet, ønsker publikum velkommen på vegne av Det medisinske og Det odontologiske fakultet, som samarbeidet om arrangementet. Foto: Kari Øverby OD/UiO

Sunn aldring. Hvordan kan vi leve godt som eldre? Hva vet vi om aldring, hva er siste nytt innen forskning på eldre og helse og hvordan endres vår identitet i ulike livsfaser?

Spørsmålene ble belyst av kunnskapsrike og engasjerte bidragsytere og et tverrfaglig panel med medisinske forskere, samfunnsøkonomer, filosofer, og litteraturvitere fra Universitetet i Oslo.

Arrangementet ble strømmet og du kan se opptaket her: 

Program

1830 Registrering og enkel servering

1900 Velkommen ved Pål Barkvoll, dekan (OD) og Ivar Gladhaug, dekan (MED)

Presentasjonar

1900 Aasta Marie Bjørvand Bjarkøy (HF) – Skjønnlitterære alderdommar

1910 Janicke Liaaen Jensen (OD) – Bærekraftig alderdom – en sunn sjel med en       

sunn munnhule i et sunt legeme

1925 Evandro Fei Fang (Medfak) – Mitokondriene kan påvirkes i det vi eldes

Hilde Nilsen (Medfak) –  DNA-reparasjon og hjernesykdommer

1940 Simen Markussen (SV) –Tåler arbeidslivet at vi jobber til vi blir 100?

1950 Fernanda Petersen (OD) – Ageing in the twilight of antibiotics

1955 Linda Hildegard Bergersen (OD) – Hjernehelse og fysisk aktivitet

2000 Tove Pettersen (HF) – Feministisk filosofi og alderdom med utgangpunkt i Simone de Beauvoir

 

Innledning til panelsamtale

      2010 Reidun Førde – Medisinsk etikk og alderdom

      2015 Ingeborg Moræus Hansen – Mangler vi en alderdomskultur?

     

      2020 Samtale begynner     

  • Olav Gjelsvik (HF) – Refleksjoner rundt alderdom
  • Jon Storm-Mathisen (Medfak) –  Hjerneforskning og alderdom
  • Reidun Førde
  • Ingeborg Moræus Hansen

2050 Spørsmål fra salen

2100 Slutt

Ordstyrer: Astrid Skiftesvik Bjørkeng (OD)

Bilder
Av Kari Øverby
Publisert 13. feb. 2020 12:49 - Sist endret 14. feb. 2020 13:16