Utvekslingsstudenter og gjesteforskere ved Det odontologiske fakultet

De siste ukene har miljøet på Det odontologiske fakultet blitt mer internasjonalt.

Fakultetet mottok 17/2 Gjesteforsker Dr. Yoshitaka Kise fra Japan

Fra v. Professor Anne Møystad, Dr. Yoshitaka Kise, Professor Tore Bjørnland og Dekan Pål Barkvoll i hyggelig samtale på gjestens første dag på fakultetet (Foto Ingar A. Storfjell, Uio/OD)

17.februar ble gjesteforsker, Dr. Yoshitaka Kise School of Dentistry, Aichi Gakuin University, Nagoya, Japan ønsket velkommen.

Fakultetet har også mottatt nye utvekslingsstudenter, som både skal ha klinikktjeneste og utføre lab-arbeid. Følgende land er representert: Sør-Afrika, Tyskland, Spania, Polen, Portugal, Irland og Skottland. Vi ønsker studentene et flott og lærerikt opphold på fakultetet, og i Norge.

Bildet kan inneholde: mennesker, sosial gruppe, ungdom, gul, samfunnet.
Her er noen av utvekslingsstudentene samlet: Foran fra v. Adriana Kozlowska, Jagiellonian University, Krakow Jarlath McDonnell, Trinity College Dublin , Mailinh Dang Van, Jagiellonian University. I midten, fra v: Sophie Kazzoneli , T.U. Dresden og Varsha Lal, Trinity College, Dublin. Bakerst fra v. Stella Hund, T.U.Dresden og Radia Bennouna, U. International de Catalunya. (Fot Ingar A. Storfjell, Uio/OD)

I vårsemesteret mottar fakultetet flere gjesteforskere og utvekslingsstudenter. Ansatte og studenter reiser også på ulike gjesteforskeropphold og utvekslingsopphold.

Av Kjersti E.Carlsen
Publisert 1. mars 2020 11:35 - Sist endret 1. mars 2020 13:07