Kreering av nye doctores

I coronaens tid blir disputaser gjennomført på nye måter. I vårsemesteret disputerte våre første ph.d.-kandidater digitalt på Zoom. Bjørn Einar Dahl var den første av våre doktorander som disputerte digitalt 6. mai. Anna-Karin Abrahamson Johansen skulle disputert 13. mars - denne ble avlyst på kvelden 12. mars etter at regjeringen stengte landets skoler og universiteter. Disputas ble derfor først gjennomført digitalt 15. mai. Ingen av UiOs doktorander har så langt blitt kreert i 2020, men 17. september ble årets første doktorkreering arrangert i Universitetets aula med rektor og dekaner tilstede.

PhD Anna-Karin Abrahamsson og PhD Bjørn Einar Dahl har fått sine doktordiplomer av rektor Svein Stølen. Dekan Pål Barkvoll presenterte fakultetets doktorander for rektor. Foto: Jarli&Jordan/UiO

Dekan Pål Barkvolls presentasjon av fakultetet og doktorandene

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo utdanner i dag tannleger, tannpleiere, spesialister i odontologi og forskere. Ved fakultetets klinikker har man på årsbasis nærmere 50 000 pasientbesøk og er Norges klart største tannklinikk – således er fakultetet en betydelig aktør når det gjelder å levere helsetjenester og helsepersonell av god kvalitet på regionalt og nasjonalt nivå til tross for utfordringer knyttet til coronapandemien.

På forskningssiden er fakultetet tungt inne når det gjelder antibiotikaresistens, vevsregenerering og forskning knyttet opp til sunn aldring.

«Jeg har den glede å presentere for Universitetets rektor følgende kandidater som har forsvart sin doktorgrad ved det odontologiske fakultet.

Jeg ber Bjørn Einar Dahl, og Anna-Karin Abrahamsson Johansen komme opp til podiet.

Bjørn Einar Dahl kommer fra Avdeling for protetikk og bittfunksjon ved Institutt for klinisk odontologi.

Når man av ulike grunner har mistet så mye tannsubstans at tannen ikke kan restaureres med en vanlig fylling, må tapt tannsubstans erstattes med for eksempel en krone. Hvis hele tannen er tapt kan den erstattes med en bro. Tidligere ble kroner og broer i hovedsak laget manuelt på tanntekniske laboratorier, men nå er ny digital teknologi i ferd med å overta flere og flere av tannteknikerens oppgaver. Men er ny digital teknologi bedre enn gamlemåten? Det har Bjørn Einar Dahl undersøkt i sin avhandling. 

Han konkluderte med at digitalt produserte broer ser ut til å være av like god kvalitet som om de skulle være manuelt fremstilt. Når det gjelder enkeltstående kroner er kvaliteten fremdeles best når de produseres manuelt. Etterhvert som ny digital teknologi tar over, er det viktig å ha kunnskap om hva som gir pasientene best behandling og hvilke forbedringspotensialer digital teknologi fremdeles har.

Anna Karin Abrahamsson Johansen kommer fra Avdeling for kjeve og ansiktsradiologi ved Institutt for klinisk odontologi.

De fleste tar det som en selvfølge å kunne snakke, tygge, gjespe og kysse. Dersom kjeveleddene rammes av sykdom, vil slike funksjoner kunne bli vanskelig å utføre og livskvaliteten kunne bli påvirket. Slitasjegikt, bedre kjent som artrose, kan ramme alle ledd i kroppen, også kjeveleddet. Anna Karin Abrahamsson Johansens avhandling har bidratt til ny kunnskap om tilstandens natur og utvikling i ulike aldre, og ikke minst kartlagt hvor hyppig kjeveleddet er involvert hos dem som allerede har artrose i andre ledd.
På grunnlag av innstillingen fra de oppnevnte sakkyndige og fra fakultetet har Rektor vedtatt å kreere dere til philophiae doctor. Jeg ber rektor om å overrekke doktordiplomet».

PhD Anna-Karin Abrahamson Johansen takket UiO, veiledere og familie og venner på vegne av alle doktorandene.
PhD Anna-Karin Abrahamsson Johansen takket UiO, veiledere og familie og venner på vegne av alle doktorandene. Foto: Jarli&Jordan/UiO

 

Publisert 18. sep. 2020 13:26 - Sist endret 18. sep. 2020 15:28