Ny president i ADEE

Fredag 9. oktober ble dekan Pål Barkvoll valgt til president i ADEE for perioden 2022-2023 av en enstemmig generalforsamling.

Dekan Pål Barkvoll er på talerstolen

Foto: UIO/Terje Heiestad

ADEE (Association for Dental Education in Europe) er en internasjonal medlemsorganisasjon hvis formål er å fremme kunnskap om oral helse, utdanning og utdanningsforskning. Det odontologiske fakultet er kollektivt medlem i ADEE og i 2018 var UiO vertskap for den årlige ADEE konferansen. I dag er de fleste odontologiske utdanningsinstitusjoner i Europa medlemmer i organisasjonen i tillegg til affilierte universiteter i Asia, Afrika, Amerika og Oseania. Den norske tannlegeforening og de øvrige profesjonsforeningene i Europa er også blant medlemmene i ADEE.

–   Dekan Pål Barkvoll opplever det som en stor ære å bli valgt som president og ser frem til å ta fatt på oppgavene som venter ham. Presidentperioden går over fire år, først som «president elect» i 2021, president i 2022 - 2023 og «past president» i 2024 .

–   Odontologi er inne i en brytningstid, sier Pål Barkvoll. Vi trenger å stake opp en ny kurs for utdanningene våre. Å lede et slikt arbeid oppleves som svært meningsfylt.

Samfunnet er i stadig endring, sier dekanen videre, og vi må passe på, at vi ikke kommer i utakt med det samfunnet vi skal tjene når vi utdanner fremtidens tannleger i Europa.

 –   Vi har for eksempel en helt annen type demografi i dag, enn bare for noen tiår siden, og vi må forberede oss på at det stadig kommer til å bli flere eldre som lever lengre, og da ofte med komplekse sykdomstilstander, noe som vil kreve spesialisert kompetanse når de skal behandles for skader og sykdommer i munnhulen.

–   Dette er problemstillinger jeg i felleskap med mine europeiske kolleger virkelig ser frem til å jobbe med, sier dekanen, og trekker avslutningsvis frem, at politisk arbeid opp mot politikerne i Brussel vil være en sentral del av rollen som president i ADEE.

Det gleder han seg også til!

Publisert 9. okt. 2020 08:51 - Sist endret 26. jan. 2022 12:12