Tilslag på EU-søknad

Denne uken ble det klart at avdeling for Biomaterialer og klinisk forskningslaboratorium, med professorene Håvard Haugen og Janne Reseland i spissen, er blitt med i et prestisjefylt EU-prosjekt, med en ramme på hele 50 millioner kroner.  De fikk tilslag på søknaden sammen med   Goldschmith laboratoriet ved Det matematisk-naturvitenskaplig fakultet.

Bildet kan inneholde: produkt, tekst, diagram, linje, skrift.

Prosjektet bærer navnet EXCITE og handler om at 15 europeiske miljøer for elektron- og røntgenmikroskopi går sammen om å etablere et unikt nettverket. Det kollektive målet for EXCITE fellesskapet er å gi tilgang til avanserte undersøkelser innenfor mikroskopi, og på denne måten dele kunnskap og erfaring på tvers av landegrenser og institusjoner.

EXCITE vil gi enklere, og dermed mer effektiv tilgang, til de beste infrastrukturene, knyttet til mikroskopi, som er tilgjengelige i Europa. Det gjøres gjennom bruk av en enkelt tilgangsportal og uavhengig vurdering av den mest hensiktsmessige infrastrukturen for brukerens forskningsspørsmål.

 

Det er nanoCTen som fakultet ble eier av i 2017 som muliggjorde denne EU-søknaden.  Denne  nanoCTen er den eneste innenfor de odontologiske fagmiljøer i Norden, og gir dermed  forskningsmiljøet knyttet til denne, en unik mulighet til å posisjonere seg i relasjon til  andre fremragende forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt, og ikke minst, hevde seg i konkurransen om eksterne midler.  

 

Publisert 13. nov. 2020 14:50 - Sist endret 13. nov. 2020 14:50