Studentutveksling ved Det odontologiske fakultet våren 2021

I forrige uke ble det holdt informasjonsmøter om mulighetene for å søke seg et utvekslingsopphold våren 2021. 

Dekan Pål Barkvoll informerer 7.semester tannlegestudenter om utvekslingsmulighetene for våren 2021

27.august holdt dekan Pål Barkvoll informasjonsmøte for 7.semester studenter om utveksling. Det var godt oppmøte og bra interesse for utvekslingsmulighetene til våren (Foto: Kjersti E. Carlsen, OD/ UiO)

Søknadsfristen for utveksling til våren er 15.september

Både tannpleierstudenter på 3.semester (bachelorstudenter) og tannlegestudenter på 7.semester (masterstudenter) fikk oppdatert informasjon om utvekslingsmuligheter våren 2021.

Søknadsprosessen og oversikten med alle utvekslingsavtaler ved Det odontologiske fakultet  ligger på nettsidene. Universitetene i Berlin og Paris er en del av den strategisk viktige universitetsalliansen Circle U.

Utveksling og studier i utlandet - fokus på EU/ EØS området

Regjeringen og kunnskapsdepartementet (KD) anser reiser som studenter gjennomfører til sine utenlandske studieland for å være "nødvendige" reiser på lik linje med nødvendige arbeidsreiser.

Fakultetet planlegger som normalt for utveksling med fokus på EU/ EØS området. For bachelorstudenter ligger det svært fine muligheter for utveksling både i Danmark, Sverige og Tyskland. Masterstudentene har veldig gode alternativer i Frankrike, Irland, Polen, Sverige og Tyskland.

Forsikring under utvekslingsoppholdet

Studentene må ha gyldig forsikring under utvekslingsoppholdet (helseforsikring, reiseforsikring). Det er viktig å sette seg godt inn i villkårene og sjekke om forsikringene også dekker reiser til land UD fraråder å reise til og at den gjelder fullt ut på studiestedet.

Bachelor- og tannpleierstudentene må også sette seg godt inn i, og må forholde seg til, smitteverntiltak i studielandet (innreise- og karantenebestemmelser, bevegelsesrestriksjoner o.l.). De følger de til enhver tid gjeldende smitterverntiltak og regler for karantene når de er tilbake i Norge.

Fakultetet vil ha løpende kontakt med sine partneruniversiteter om gjennomføring av oppholdene til studentene. 

Studenter som ønsker mer informasjon og har spørsmål

Ta kontakt med Kjersti E. Carlsen dersom det er spørsmål om utvekslingsoppholdet og/eller søknadsprosessen.

Studenter som blir nominert til å reise på utveksling, vil fakultetet ha tett dialog med både før, under og etter oppholdet.

 

Lenker:

Trygg i utlandet

Åpner for utveksling i Europa våren 2021 (oppd 10.9)

ANSA forsikringsvillkår 

 

Av Kjersti E. Carlsen
Publisert 4. sep. 2020 11:23 - Sist endret 10. sep. 2020 21:02