Besøk fra Circle U

Norge er i stor grad stengt ned, men like før nedstengingen rakk fakultetet å ta imot to besøk fra Circle U-alliansen;  Universitetet i Århus og  UCLouvain- universitetet  i Belgia.

Samtale  mellom foredragsholder og tilhørere.

Samtale mellom Julian G. Leprince, Trude Handal, Anne Rønneberg og Morten Hanstad. Foto: Marie Lindeman Johansen OD/UIO.

Besøkene ble organisert av visedekan for forskning, Janne Elin Reseland og prodekan for studier og undervisning, Hans Jacob Rønold, sammen med administrativ erasmus- koordinator, Kjersti E. Carlsen, fra studieseksjonen .

Universitetene tilsluttet Circle U sin visjon er å kombinere ekspertise og felles interesser for å bygge et inkluderende, forskningsintensivt og tverrfaglig europeisk universitet innen 2025. Et av målene til Circle U er at studentene i alliansen skal kunne bevege seg sømløst mellom institusjonene, få tilgang til flere studietilbud og flere og mer fleksible måter å samhandle på, på tvers av fag og geografiske grenser.

–  For å realisere denne målsetningen trengs det et grundig forarbeid. Partnere i alliansen jobber derfor nå systematisk med 7 ulike arbeidspakker gjennom ulike nettverk. Og besøkene nå i desember er del av dette viktige forarbeidet, sier Kjersti E. Carlsen.

Gruppesamtale
Delegasjon fra Århus i dialog med blant annet dekan Tiril Willumsen. Foto: Sjur Martin Kleppan OD/UIO.

Besøket fra Aarhus (2.-3. desember) hadde et særskilt fokus på å se på utvekslingsmuligheter for både studenter og ansatte. Det ble også sett på mulighetene for å samarbeide på tvers av utdanningsløpene for tannpleie og tannlege.

Det var dekan Tiril Willumsen, akademisk erasmus-koordinator, professor Alix Young Vik, tannpleierutdanningen ved klinikkansvarlig Heidi Karlstad og fagleder Anne Møystad, førsteamanuensis Odd Carsten Koldsland, Kjersti E. Carlsen samt seksjonssjef Kristin Beathe Hansen fra studieseksjonen, som stod for den faglige dialogen med representantene fra «Faculty of Health», Aarhus Universitet, under dette besøket.

Bildet kan inneholde: smil, bord, møbler, stol, bilderamme.
Fv: Julian G. Leprince, Kjersti Carlsen og Roger Simm. Foto: Marie Lindeman Johansen OD/UIO.

En knapp uke senere, (9.-11. desember), var det klart for nok et besøk. Denne gangen av Prof. Julian G. Leprince ved UCLouvain (Faculty of Medicine and Dental Medicine). Han er leder for universitetets voksen- og barnetannklinikk, er professor og underviser i endodonti og kariologi og konserverende tannbehandling, samt er leder for DRIM forskningslaboratoriet.

– Denne kombinasjonen av en klinisk og forskningsbasert tilhørighet, gjør ham til en svært interessant fagfelle å ha på besøk, sier forskningsdekan Janne Elin Reseland. Våre to institusjoner har svært lik oppbygning, og Julian G. Leprince bringer inn perspektiver som er svært nyttige for oss.

– Her er det mange mulige kontaktflater både innen utdanning, på grunn- og spesialist nivå, og innen forskning, utdyper hun.

Forskningsdekanen understreker videre, at nettopp derfor blir internasjonale besøk så viktige, for å lære av andre i lignende situasjoner, men også for å diskutere hvordan fakultetet bør posisjonere seg i et samfunn og et universitetslandskap som er i stadig endring.

Besøk på Klinkksalen på Ferdighetsenteret.
Julian Leprince besøk på Ferdighetssenteret v. Gunnnar Svendsen. Foto: Marie Lindeman Johansen OD/UIO

Besøket bestod også av samtale om utvekslingsmuligheter for tannlegestudenter og ansatte, omvisinger, både på Institutt for klinisk odontologi i Geitmyrsveien og på Institutt for oral biologi. I tillegg var det satt av tid til seminar med faglige foredrag og omvisninger.  

Julian G. Leprince holdt et foredrag som het “Considerations for the restoration of endodontically treated molars based on results from a 25-year prospective study”.

Forskere fra fakultetet bidro inn med følgende foredrag:    

  • Prof Fernanda Petersen (Institute of Oral Biology). Tittel: “Biofilm and antibiotic resistance”
  • Prof. Janicke L. Jensen (department of oral surgery and oral medicine). Tittel: “The Dry Mouth Clinic, what is it all about?”
  • Assoc prof Pia Titterud Sunde (department of endodontics). Tittel: “Endodontics at the Institute of Clinical Dentistry in Oslo”
  • Prof Håvard Haugen (department of biomaterials). Tittel: “Dental Biomaterials research at University of Oslo”
Foreragsholder
Fernanda Petersen var en av foredragsholderne. Foto: Marie Lindeman Johansen OD/UIO.

 

Publisert 17. des. 2021 16:33 - Sist endret 20. des. 2021 10:17