Circle U- En europeisk universitetsallianse

Alliansens visjon er å bidra til å utvikle et stabilt og bærekraftig Europa gjennom å bli et inkluderende, forskningsintensivt og tverrfaglig europeisk universitet innen 2025.

Bildet kan inneholde: smil, anlegg, naturlige omgivelser, tre, fritid.

Kjersti E. Carlsen jobber med Circle U. Foto: Marie Lindeman Johansen OD/UIO

Circle U er en universitetsallianse som består av Aarhus Universitet, Humboldt-Universität zu Berlin, King's College London (UK), Université catholique de Louvain (Belgia), Universitetet i Beograd (Serbia), Université de Paris (Frankrike) og Universitetet i Oslo.

Planen er at om tre år skal Circle U,’s studenter og ansatte bli del av en europeisk campus.  Et av målene til Circle U er at studentene i alliansen skal kunne bevege seg sømløst mellom institusjonene på et åpent og levende europeisk universitet, med tilgang til flere studietilbud og flere og mer fleksible måter å samhandle på, på tvers av fag og geografiske grenser.

For å realisere denne målsetning trengs det et grundig forarbeid. Partnere i alliansen jobber derfor nå systematisk med 7 ulike arbeidspakker gjennom ulike nettverk.

Fra Det odontologiske fakultet er det Kjersti E. Carlsen som er kontaktperson, og som  bistår på den administrative siden. Nettverket er nå inne i oppstarten av arbeidspakke 2: «Creating an Inclusive European University Ecosystem». Denne arbeidspakken er koordinert av Aarhus Universitet.

Før sommeren var  Aarhus Universitet vertskap for «Circle U. Viritual Staff Week».

 – Målet var å få innsikt og ideer, samt bygge nettverk, sier Kjersti E. Carlsen.  Både ansatt- og studentmobilitet sto på agendaen.

Kortere mobilitetsopphold for studenter, samt «blended mobility» (digitalt/fysisk oppmøte) var i fokus. Et av målene for Circle U er å få til 50% internasjonalisering og mobilitet for studentene. Bærekraft («sustainable mobility») var også et viktig tema.

 – OD har for øvrig allerede en student- og ansatt utvekslingsavtale med både Charitè Universitätsmedizin Berlin og Universitè de Paris, forklarer Kjersti E. Carlsen. 

Charitè er et universitetssykehus som representerer et felles medisinsk fakultet og tjener både Humboldt - Universität  og Freie Universität. 

 – Fakultetet har kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med flere odontologiske læresteder i og utenfor Europa, sier Kjersti E. Carlsen. Dette gir tannlege- og tannpleierstudentene veldig gode muligheter for kompetanseutvikling ved delstudier i utlandet. Ledelsen ved OD er i tillegg opptatt av å fremheve at det også er store muligheter for våre ansatte med  ansattemobilitet.

 – Det blir spennende å følge med på de nye mulighetene som jobbes frem for våre studenter og ansatte gjennom den nye alliansen, sier Kjersti E. Carlsen avslutningsvis.

 

Publisert 25. aug. 2021 15:08 - Sist endret 26. aug. 2021 10:12