Dekanatets julemøte og utdeling av Arbeidsmiljøprisen

Som veldig mye i koronaåret 2021 så måtte også Dekanatets julemøte foregå på Zoom. Arbeidsmiljøprisen for 2021 ble også delt ut.

Juletreet på universitetsplassen

Juletreet på Universitetsplassen. Foto: Ola Sæther, UiO

Her er presentasjonen som ble holdt under julemøtet. 

Fakultetets arbeidsmiljøpris for 2021 

Arbeidsmiljøprisen tildeles årlig til en ansatt som har gjort en markant innsats for arbeidsmiljøet ved fakultetet.  

Prisen skal gå til en ansatt, som bidrar utover det en kan forvente til ett eller flere av følgende: 

  • Til å forbedre arbeidsmiljøet for ansatte og studenter 
  • Til å øke forståelsen av og kunnskapen om arbeidet med helse, miljø og sikkerhet eller har bidratt til et systematisk, veldokumentert og målbevisst HMS arbeid.  
  • Til å skape et bedre fellesskap og et inkluderende arbeidsliv.   

Ledelsen ba fakultetets arbeidsmiljøutvalg (OD-LAMU) om å innstille til prisen.

Arbeidsmiljøutvalgets begrunnelsen for prisen

Hun bidrar positivt til arbeidsmiljøet ved sin avdeling og andre avdelinger ved instituttet og fakultetet. Hun har positive holdninger til kolleger, studenter og samarbeidspartnere. Hun er en alltid engasjert og inkluderende medarbeider som sprer gode holdninger og trivsel i arbeidsmiljøet. Hun er alltid imøtekommende til kolleger og studenter, og bidrar med støtte og hjelp til langt flere enn hun i utgangspunktet er satt til. Videre er hun løsningsorientert og forsøker alltid finne løsning på problemer og utfordringer.

Hun er alltid blid og imøtekommende og forsøker å legge til rette for den enkelte med individuelle behov. Med dette og sin faglige kompetanse skaper hun trivsel i avdelingen. Hun er engasjert og bidrar stort i arbeider som vedrører å sikre trygg arbeidshverdag for ansatte og studenter. Under blant annet arbeid med Risikovurderingsprosjektet rundt kjemikaliehåndtering la hun ned stort ekstra arbeid for at dette skulle bli grundig gjennomgått i sin avdeling. Hun er opptatt av trygghet og trivsel og at avdelingen skal være et godt sted å arbeide og studere for alle grupper.

Hun tildeles prisen for sitt engasjement og arbeid for trivsel og positivt arbeidsmiljø for ansatte og studenter ved både institutt og fakultet. Hun er et forbilde for alle som ønsker å skape et godt arbeidsmiljø med trivsel og vilje til problemløsninger.

Arbeidsmiljøprisen for 2021 tildeles Fatbardha Aliji 

Med prisen følger også diplom og inntil 3000 kroner til en HMS-relatert aktivitet.

Bilde av Fatbardha Aliji som fikk fakultetets Arbeidsmiljøpris
Vinneren av fakultetets Arbeidsmiljøpris ble Bardha Aliji. Foto: Hans Jacob Rønold, OD/UiO

 

Publisert 14. des. 2021 14:58 - Sist endret 14. des. 2021 15:39