Fra krig til fred – Hvordan oppleves det for et menneske å komme fra konflikt til et fredfylt land?

Mandag 27. september klokken 19.00 vil forskere fra ulike fagdisipliner gi oss sine perspektiv på dette spørsmålet i anledning Forskningsdagene på Litteraturhuset.

Bildet kan inneholde: himmel, sky, økoregion, naturlig landskap, linje.

Bidragsytere

Nora Sveaass skal snakke om seksuelle overgrep i krig og konflikt. Hvordan kan de utsatte bli identifisert og få den oppfølgingen de trenger? Innlegget vil belyse denne form for vold og dens konsekvenser, og rette et særlig lys mot gutter og menn utsatt for slike overgrep.

Stijn Vervaet – Hvordan har litteratur fra det tidligere Jugoslavia, og særlig fra Bosnia, formidlet og formet minner om Bosnia-krigen? Kan skjønnlitteratur hjelpe å skape et felles (europeisk) minne om Jugoslavia- og Bosnia-krigen, slik som forskeren fra minnestudier tror? Og kan vi snakke om en tendens, eller en evolusjon i litteraturen om konflikten i Bosnia, 25 år etter krigen?

Ann Catrin Høyvik – Oral health challenges in refugees with focus on refugees with torture experience. Torture victims and dental treatment in Norway. 

Helena M. Strandli Schmidt – er opptatt av ulike former for gjestfrihet i Oslo som er rettet mot fattige tilreisende. Hun bruker måltidet som linse til å se på både kroppslighet, motstand og tilhørighet. 

Hans Kristian Strandstuen Rustad er særlig interessert i hvordan lyrikk som diktart responderer på krig, undertrykkelser og flyktningkriser. Hva tematiserer den, hvordan gjør den det, og viktigst, hvilken funksjon kan den ha? 

Arrangementet er gratis og åpent for alle men krever påmelding.

Arrangmentet blir også strømmet.

 

Publisert 23. sep. 2021 09:32 - Sist endret 23. sep. 2021 09:32