Midler til forskning på antibiotikaresistens i et helseperspektiv

Forskningsprosjektet ICONIC har fått ca. 20 millioner kroner til å undersøke om ionoforer – en kjemisk forbindelse – er en risiko for menneskers helse. Roger Simm deltar i prosjektet som er et samarbeidsprosjekt med Veterinærinstituttet og flere utenlandske forskningsmiljøer.

Bildet kan inneholde: podium, mikrofon, smil, offentlig adresse system, talerstol.

Roger Simm er en av deltakerne i forskningsprosjektet ICONIC. Foto: Fredrik Haugen Pedersen, OD/UiO

Nylig publiserte data fra Universitetet i Oslo og Veterinærinstituttet, samt foreløpige data fra Stichting Wageningen Research indikerer at bruk av ionofore koksidiostatika i husdyrfôr kan påvirke tilstedeværelsen av medisinsk viktig antibiotikaresistens i humane patogene bakterier. Det vil si at bruk av ionoforer kan bidra til resistensutvikling mot viktige antibakterielle midler som benyttes til behandling av syke mennesker.

Ionoforer kan øke risikoen for resistente bakterier

Prosjektet ICONIC skal finne ut hvor stort dette problemet er ved å analysere prøver fra dyr, miljø og mennesker. Resultatene skal gi en bedre forståelse for hvordan bruk av ionoforer kan påvirke menneskers helse. Ionoforer brukes forebyggende til fjørfe over hele verden for å forhindre sykdom. Prosjektet skal derfor også undersøke alternativer til ionoforer for å redusere risikoen for at resistente bakterier overføres fra dyr til mennesker, samtidig som vi kan opprettholde dyrevelferden.

I Norge har fjørfenæringen kuttet ut bruk av det bakterie- og parasitthemmende medikamentet ionofore koksidiostatika i fôret til kylling, men utenfor Norges grenser brukes det fortsatt i stor utstrekning.

ICONIC ledes av Stichting Wageningen Research i Nederland, og inkluderer i tillegg til Veterinærinstituttet og Universitetet i Oslo, San Raffaele Scientific Institute i Italia, Anses i Frankrike og National Veterinary Research Institute i Polen. 

Publisert 3. des. 2021 15:21 - Sist endret 3. des. 2021 15:51