Munnhelse og ernæring ved sykdom - Munnhelsedagen 2021

Den 19. mars markeres munnhelsedagen 2021 digitalt ved et seminar om viktigheten av god munnhelse og riktig ernæring i behandling av en rekke ulike sykdommer. NTF og Kliniske Ernæringsfysiologers Forening (KEFF) står sammen om markeringen.

Foto: Margit Selsjord OD/UiO

Munnhelse og ernæring påvirker vår generelle helse. Sykdom i munnen kan ha direkte påvirkning på en rekke generelle sykdommer, og omvendt. God munnhelse er grunnleggende for god ernæring, som igjen står helt sentralt i behandling og oppfølging av syke og pleietrengende. Konsekvensene av dårlig munnhelse og suboptimal ernæring blir spesielt tydelige hos pasienter med kreft, demens, diabetes, hjerte-karsykdommer, samt hos multimedisinerte pasienter med munntørrhet.

Seminaret er gratis. Her er link til påmelding

Program 19. mars 2021

09:00 – 09:10 Velkommen

 • Mandeep Kaur Bains, Leder av KEFF
   
 • Camilla Hansen Steinum, President i NTF

09:10 – 09:50 Innlegg

 • Sammenheng mellom oral og generell helse
  Janicke Liaaen Jensen, Professor Odont. Fak., UiO
   
 • Ulike aspekter ved smak og lukt
  Preet Bano Singh, Spesialtannlege, Det odontologiske fakultet, UiO og Sykehustannlege, Avdeling for øre-, nese-, halssykdommer, OUS-Rikshospitalet
 • Ernæringsbehandling ved redusert munnhelse
  Tone Ramsli, Klinisk ernæringsfysiolog, Sunnaas sykehus HF

09:50–10:00 Spørsmål og svar

 

Publisert 17. mars 2021 10:00 - Sist endret 5. mai 2021 11:47