NFR-midler til internasjonalt forskningspartnerskap på antibiotikaresistens

Fernanda Petersens forskergruppe har fått innvilget søknad på 10 millioner kroner fra Norges forskningsråd over en periode på fem år fra INTPART programmet.

Fernanda Petersen og hennes forskergruppe

Fernanda Petersen på første rekke i midten, omgitt av sin forskergruppe. Foto: Fredrik Haugen Pedersen, OD/UiO

Prosjektet har tittelen «Norway-India-Brazil-Canada-USA: Partnership for excellence in education, research and innovation in biofilm and antibiotic resistance». Ledende forskningsinstitusjoner i Norge, India, Brasil, Canada og USA skal samarbeide om forskning og høyere utdanning innen antibiotikaresistens. Bakgrunnen er at tannleger står for rundt 10% av antibiotikaen som skrives ut til pasienter på verdensbasis.

«Vi er veldig glade for denne muligheten til å få utviklet samarbeidet om antibiotikaresistens internasjonalt. Den utgjør en av de største truslene mot menneskeheten, og krever at aktører samarbeider globalt for å rette søkelyset på kampen mot resistens», sier Fernanda Petersen, professor ved Institutt for oral biologi.

Verdensledende forskning på antibiotikaresistens

Det viktigste formålet med prosjektet er å skape langsiktig og fremragende forskningsutdanning for å belyse den globale forpliktelsen til å redusere bruk av antibiotika. Dette er en gyllen mulighet til å få antibiotikaresistens høyere på agendaen i de respektive landene gjennom internasjonal nettverksbygging og styrket kompetanse.

Roger Junges, førsteamanuensis ved IOB, deltar også på prosjektet som partner:

«Dette prosjektet bygger på et allerede godt samarbeid mellom flere av partnerne på prosjektet, og jeg gleder meg til å se hvordan dette samarbeidet videreutvikler seg nå også med partnere fra Canada og India!»

Internasjonale samarbeidspartnere

Konsortiet vil ledes av Universitetet i Oslo og ni institusjoner totalt er partnere i samarbeidet. Prosjektet skal holde årlige møter. De andre partnerne er:

 • University of Illinois at Chicago, USA
 • University of Campinas, Brasil
 • The Forsythe Institute, USA
 • J. Craig Venter Institute, USA
 • TCS Research Tata Consultancy Services Limited, India
 • Lady Hardinge Medical College and Associated SSK and KSC Hospitals, India
 • EonReality, Norway
 • McGill University, Canada

INTPART-programmet – Norges forskningsråd

Den overordnede målsetningen for programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig institusjonelt samarbeid. Prosjektene som får støtte skal også levere på ytterligere tre mål:

 • Varige internasjonale partnerskap som øker kvaliteten på høyere utdanning og forskning i Norge.
 • Gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning innenfor rammene av partnerskapene.
 • Samarbeid med arbeids- og næringsliv for økt kvalitet og relevans innenfor rammene av partnerskapene, der det er relevant.
Publisert 4. mai 2021 12:58 - Sist endret 4. mai 2021 13:22