Noen dager inn i høstsemesteret var det klart for HELFO-kurs.

Et kurs som for første gang ble direkte overført til Universitetet i Tromsø.

Bildet kan inneholde: klær, smil, bukse, skjorte, bilderamme.

Fv: Kjetil Reppen, Carl Christian Blich og Ole Morten Kulbraaten. Foto Marie Lindeman Johansen OD/UIO.

En mulig tannhelsereform er satt på den politiske dagorden og kan føre til endringer i HELFO refusjoner.

–  Men før det eventuelt skjer noen store endringer på dette feltet er det helt avgjørende at studentene våre er godt orientert om hvordan de skal forholde seg til dagens regelverk, sier studiedekan Hans Jacob Rønold.

– Jeg er derfor svært glad for at vi kan tilby dette kurset, som ledes av svært dyktige og erfarne forelesere.  Selv om fysiske forelesninger alltid er å foretrekke, er det klart at noen ganger er det gode synergieffekter i å streame en forelesning til et annet lærested, slik vi gjør med dette kurset, forklarer studiedekanen. 

«Trygdekameratene» kaller Kjetil Reppen og Ole Morten Kulbraaten seg, når de introduserer seg for studentene.

Det aller viktigste de ønsker å formidle er at om du som tannlege skal klare å forvalte Helfo-regelverket på en god måte, er det to ting som er helt avgjørende.

–  Du må utvise medisinsk skjønn samt skrive gode journaler, sier Kulbraaten og Reppen.

Carl Christian Blich som innledet på kurset, var opptatt av at det er de medisinske behovene som må ligge til grunn for all behandling. Det må alltid være utgangspunktet når man har en pasient i stolen. Blich var opptatt av å understreke, at man som fagperson ikke må la seg påvirke av pasientens ønsker, dersom de skulle komme i konflikt med hva man som tannlege mener er riktig behandling.

– Det er viktig å lære pasienten å kjenne, når man skal utvise medisinsk skjønn, forklarer Kulbraaten.

Og en viktig komponent i dette arbeidet er å utføre en risikoanalyse.  

– ­For selv om det finnes klare retningslinjer for hva slags behandling man skal gi , forklarer Kulbraaten, er det uhyre viktig å ha fokus på hele pasienten.  Pasientene våre blir stadig eldre og de kommer til oss med et komplekst sykdomsbilde, derfor er det viktig å ta en risikoanalyse for å vurdere hvilken behandling som vil passe best til hver pasient.

– Men det er også viktig å ha på plass et verktøy, sier Kjetil Reppen. Det aller viktigste verktøyet en tannlege har er journalen, derfor er det essensielt å skrive den både riktig og grundig.

– Skulle man komme i en situasjon hvor en pasient klager på behandlingen, vil en velskrevet journal være det som beskytter tannlegen aller best, sier Kulbraaten og Reppen avslutningsvis.  

 

Publisert 17. aug. 2021 12:04 - Sist endret 17. aug. 2021 12:04