Odontologiske læresteder bør prioriteres i vaksineprogrammet

Mange er bekymret for at manglende praktisk trening under coronapandemien vil føre til forsinkelser i studiene. Lærestedene i Bergen, Oslo og Tromsø har i et brev til FHI bedt om at studenter og ansatte prioriteres i vaksinekøen.

Bildet kan inneholde: bygning, nabolag, boligområde, eiendom, mixed-bruk.

Det odontologiske fakultetet i Oslo. Foto: OD/ UiO

De odontologiske utdanningene har i tillegg til å sende brev til Folkehelseinstituttet også løftet problematikken i en kronikk i Dagens medisin. 

Det odontologiske fakultet i Oslo har også sendt forespørsler til Oslo kommune, kommuneoverlegen og smittevernoverlegen og til Helsedirektoratet.

Publisert 11. feb. 2021 10:12 - Sist endret 12. feb. 2021 09:05