Oral-B-prisen 2021 til Anne Elisabeth Munster Halvari

Tannpleier Anne Elisabeth Munster Halvari ble i forrige uke tildelt Oral-B-prisen 2021. Vi gratulerer!

Bildet kan inneholde: briller, nese, smil, hake, øyenbryn.

Anne Elisabeth Munster Halvari

Juryens innstilling: Hun er en tannpleier som har vært med på å sette tannpleiere og tannpleieryrket på kartet på nasjonalt nivå.

I sitt arbeid bruker hun sin kompetanse innenfor pedagogikk, utviklingspsykologi, klinisk psykologi, helsefremmede og forebyggende/folkehelsearbeid.

Hun har en master i pedagogisk psykologi og motivasjonspsykologi, underviser på videreutdanning for tannpleiere og er veileder for tannpleier som går videre til master etter videreutdanningen.

Hun var en av to tannpleier som i 2011 tok sin og tannpleierens første PhD.

Hun har hatt flere publikasjoner og i disse dager ferdigstilles også et forskningsprosjekt om arbeidsmotivasjon, kunnskapsdeling og utvikling av psyko-sosiale verdier i pasientbehandling som hun har vært med på å gjennomføre.

Hun har også bidratt i stort omfang med å heve tannpleieren sin status, og med sitt engasjement gitt motivasjon til tannpleierne for å ta videreutdanning.

Publisert 11. okt. 2021 10:36 - Sist endret 11. okt. 2021 10:36