Samler det europeiske pedodontimiljøet

I april skulle Oslo blitt fylt opp av barnetannleger, forskere og spesialister fra Europa når det tolvte EAPD interim seminaret skulle gå av stabelen. Dessverre satte pandemien en effektiv stopper for fysisk deltakelse, men seminar blir det like fullt.

Bildet viser logoen til konferansen. En tann som ser ut som det norske flagget

– Vi er veldig stolte over at vi skal ha dette interimseminaret her i Norge sier, Ingvild Brusevold og Arne Jacobsen. De sitter i den lokale organisasjonskomiteen, og har vært blant pådriverne for å få seminaret til Norge. Årets tema er moderne prinsipper i kariesterapi og behandling av dyp karies.

Deltagelse

– Planleggingen begynte allerede i 2018, sier Jacobsen.  Selv om vi faktisk skal helt tilbake til 2016 da ideen om et slikt seminar meldte seg for første gang. 

–  ­­Vi hadde jo gledet oss veldig til å fylle Oslo med noen av de aller beste fagfolkene som finnes innen pedodonti, og ikke minst møte norske og europeiske kollegaer, sier Arne Jacobsen. Det pleier å være ca. 400-450 deltagere på disse seminarene. Men nå, som det ikke blir mulig å møte fysisk, har vi faktisk tro på, at vi kan nærme oss 1000 deltagere, siden et digitalt møte gir flere mulighet til å delta.

Relevans

– Det er lenge siden Norge var vertskap for en EAPD-kongress, sier Arne Jacobsen. Vi må faktisk helt tilbake til 2000. Da ble kongressen arrangert i Bergen, organisert av blant annet avdøde professor Ivar Espelid. Under denne kongressen ble MIH klassifisert for første gang forklarer Jacobsen, og det går på et vis en linje fra den kongressen, og frem til i dag, for nå skal oppdaterte retningslinjer for MIH presenteres. 

Det sier noe om relevansen og viktigheten av disse kongressene, sier Jacobsen. De binder både faget og kollegaer sammen i et arbeidende europeisk forskningsfelleskap som driver fagfeltet videre.

Nye retningslinjer

– Det er altså arbeidsgruppene som står for utarbeidelsen av de nye retningslinjene, forklarer Ingvild Brusevold. Arbeidsgruppene baserer seg på en litteraturgjennomgang, som gjennom arbeid i gruppene skal ende opp i en anbefalt retningslinje, sier Brusevold. I år var det altså behov for oppdatere retningslinjene knyttet til behandling av dyp karies.

Ingvild Brusevold, som sitter i det internasjonale rådet i EADP, som Norges representant, forklarer at arbeidsgruppene er organisert slik, at det finnes en representant fra hvert land i hver gruppe, for å sikre en europeisk spredning og forankring når nye retningslinjer skal utarbeides. (Arbeidsgruppene er for utvalgte deltagere. Det er omtrent 30 personer i hver arbeidsgruppe som da altså er håndplukket for å jobbe med å lage nye retningslinjer).  

Gjennomføring

– Selv om arbeidet med de nye retningslinjene skjer i arbeidsgruppene, er det viktig å understreke at den store litteraturgjennomgangen som er gjort i forkant av konferansen, blir presentert i plenum for alle deltakerne, sier Brusevold. Denne delen vil altså bestå av en oppsummering av hva som er det siste innen moderne kariesbehandling, både i form av selve behandlingen og materialer som har kommet de senere årene.

Utover arbeidsgruppene vil det være et spennende parallelt program som tar for seg blant annet atferdsfag og sedasjon. 

På dag nummer to blir det en gjennomgang fra arbeidsgruppene i plenum, om hva man har kommet frem til etter diskusjonene i gruppen. Det vil være de forskerne som har vært involvert i datainnsamlingen i forkant som vil skrive de nye retningslinjene.

Felles forankring

I tillegg til at det rent konkret kommer nye retningslinjer fra denne kongressen, vil det også være flere artikler basert på litteratursøk som vil bli skrevet etter denne konferansen. Disse vil bli presentert i foreningens eget tidsskrift

–  Noe av det som er viktig med disse konferansene, er at de gir alle europeiske land en felles forankring til faget, sier Brusevold.

– Hvilke retningslinjer som EAPD lager, vil være sterkt førende for de retningslinjer som ulike land selv lager. Målsetningen er jo at de skal være like, eller like tett opp til de retningslinjene som foreningen går inn for, sier Brusevold. På den måten sikrer man at retningslinjene og anbefalingene er forankret i fagfellevurderte forskningsresultater, noe som igjen vil være med på å styrke behandlingen av pasienter, uavhengig av hvor de befinner seg i Europa.

Store navn

– Vårt mål er at flest mulig skal melde seg på denne konferansen, sier Jacobsen. Når det nå en gang er en pandemi på gang, gir jo denne konferansen en unik mulighet for mange flere til å være med på en konferanse som har hentet inn noen av de aller største navnene innen fagfeltet som forelesere, sier Jacobsen.

– Vi håper også at vi kan klare å skape litt av konferansefølelsen, selv om vi ikke møtes fysisk, sier Jacobsen. Vi legger blant annet opp til diskusjoner, slik at det skal bli en interaktiv og dynamisk konferanse. Hele konferansen blir også lagt ut digitalt, slik at man kan se den i etterkant og kanskje finne tilbake til særskilt interessante foredrag man har lyst til å se flere ganger, sier Jacobsen avslutningsvis.

Publisert 18. mars 2021 09:49 - Sist endret 18. mars 2021 09:49