Studiebarometeret

Fakultetets studenter er generelt godt fornøyde med undervisningen, viser Studiebarometeret for 2020

Studenter ved Det odontologiske fakultet har over flere år vært godt fornøyde med kvaliteten på studieprogrammene. Det viser også Studiebarometeret for 2020, til tross for et krevende år med en pandemisituasjon.Bildet kan inneholde: skrift, triangel, rektangel, magenta, logo.

–  Vi er veldig glade for at studentene stort sett er fornøyde, sier studiedekan Hans Jacob Rønold. Det er særlig hyggelig lesning at studentene gir gode tilbakemeldinger på den digitale undervisningen, fortsetter Rønold.

Det viser at våre ansatte har klart å omstille seg til den nye digitale hverdagen på en måte som gjør at det fungerer, både for studenter og ansatte. Fleksibiliteten som et opptak gir studentene blir trukket frem som særlig positivt. 

–  Men selv om tilbakemeldingene i all hovedsak er gode, er det ingen grunn til å hvile på laurbærene, fortsetter Rønold.  Vi må alltid ha et kontinuerlig fokus på kvalitet og læringsmiljøet. Vi skal alltid være lydhøre for studentenes innspill til forbedringer.

Studentene skal vite at de alltid kan komme til oss, enten det er små eller store problemer. Studentenes ønsker om mer tid til selvstudier og masteroppgaven, samt en egen studiedag, er tilbakemeldinger vi tar med oss videre, avslutter studiedekanen.

Publisert 12. feb. 2021 08:19 - Sist endret 12. feb. 2021 08:19