Tidligere dekan Nils Johan Jacobsen har gått bort

Nils Johan Jacobsen var dekan ved OD i perioden 1981-1987. Han sovnet stille inn i Sande i Vestfold 4. april nær 90 år gammel. Med dette er en av bautaene innen det odontologiske fagmiljø borte. 

Tidligere dekan ved OD Nils Johan Jacobsen. Foto: Arkivfoto, OD/UiO

Nils avla tannlegeeksamen i Oslo i 1958, var tannlege i Trondheim og Bergen før han vendte tilbake til Oslo og avla doktorgrad i oral mikrobiologi i 1970. Han ble spesialist i periodonti i 1976. Han var en høyt skattet medarbeider på Det odontologiske fakultet fra 1966 til han gikk av med pensjon. Rollen som dekan (1981- 1987) fylte han på en forbilledlig måte. Han var en vennlig, inspirerende og ivaretagende leder for studenter og ansatte.  

Hans lærebøker i mikrobiologi og hygiene for tannpleiere og tannhelsesekretærer ble utsolgt. Han var opptatt av biologiske effekter av dentale materialer og ga ut lærebøker på tema som ble brukt i tannlegeundervisningen.

Arbeidet som tannlege kan være helsemessig og fysisk belastende. Det var lite vitenskapelig informasjon om dette. Han gjennomførte store undersøkelser om yrkesrelaterte helseeffekter blant tannhelsepersonell i Norden, sammen med forskere ved NIOM, Nordisk institutt for odontologiske materialer. Som pensjonist fortsatte den akademiske karrieren ved NIOM. Totalt publiserte han over 100 vitenskapelige artikler om saliva og biologiske effekter av dental materialer. Internasjonalt er de blant de mest siterte artiklene fra NIOM.

Han elsket å reise og hadde en litterær evne til å forfatte fantastiske reisebeskrivelser fra alle verdens hjørner. Disse ble trykket i tannlegenes tidsskrift, og har vært til glede og informasjon for leserne i en årrekke.

Nils var en ydmyk og beskjeden person til tross for sin enorme kunnskap som han gjerne delte om vi spurte. Vi er stolt over å ha hatt ham som veldig god venn og kollega, og vi savner hans gode innsikt. Vi lyser fred over hans minne.

Arne Hensten, professor emeritus

Tiril Willumsen, dekan Det odontologiske fakultet, Oslo

Jon E. Dahl, direktør NIOM

Publisert 16. apr. 2021 08:15 - Sist endret 16. apr. 2021 08:15