Viktige perspektiv presentert i årets Bacheloroppgaver for 2021

I årets bachelorpresentasjoner var det fokus både på det nasjonale, og det internasjonale aspektet mht. hvordan tannpleiere best kan jobbe helsefremmende, som ligger som et fundament i denne utdanningen.

Et bilde s studenter som peker på en skjerm.

Illustrasjonfoto Colorbox. 

– Det er interessant å se, at aspekter ved de ulike oppgavene kan favne på tvers av landegrenser, sier  Anne Eikeland som har vært faglig ansvarlig sammen med Anne E.M. Halvari for årets bacheloroppgaver. Det har vært et spesielt år, sier Eikeland, og jeg skulle gjerne ha sett, at vi kunne har møtes fysisk for disse presentasjonene. Men det har jo dessverre ikke vært mulig.   Men selv om fysiske presentasjoner ikke har vært mulig, er jeg imponert over presentasjonene til studentene.

 

  •  Her er oppgavene som ble presentert under årets bachelorpresentasjoner den 16. juni.
  • «Hvilke metoder kan tannpleiere anvende i veiledning ved tannbehandling av barn utsatt for traume?» Agata Bernard, Shakaw Kader og Liloz Salo. Veileder Anne E. M. Halvari
  • «Tannklinikken-en arena for snusintervensjon» Synnøve Devik Borge og Oda Nordberg. Veileder Adam Rogers
  • «Hvordan kan vi tannpleiere kartlegge angst for å kunne møte pasienter på en helsefremmende måte?» Agne Cizauskaite, Bahga Suliman og Merve Cosku. Veileder Anne E. M. Halvari
  • «Hvordan kan tannpleiere bidra til god oral helse hos rusmiddelavhengige?» Eleana Kruta, Shokouh Shojaei Tiab og Amanda Tofte, Veileder Tine Berentzen
  • «Hvilke orale helsefremmende programmer kan anvendes i et helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid? Forankret i kariesutviklingen hos skolebarn i Eritrea.» Mahfoza Fitwi og Kadidja Konate. Veileder Anne Eikeland
  • «Veiledning av ungdom med leppe-kjeve-ganespalte i lys av empowerment» Malin Rønning og Anne Marthe O. Lundtveit. Veileder Sevil Konuskan
  •  «På hvilken måte kan selvbestemmelsesteorien få pasienten til å møte opp og redusere fremtidig frafall i tannhelsetjenesten?» Ramiza Syed og Mai Tuyet Lam. Veileder Anne Eikeland og Anne Halvari
  • «Er den orale helsen til innvandrerbarn i Skandinavia forskjellig fra ikkeinnvandrerbarn?» Fatima Al Askari og Suha Nasser Salam. Veileder Adam Rogers
Publisert 17. juni 2021 13:43 - Sist endret 17. juni 2021 14:13