20 millioner til radikalt nyskapende samarbeidsprosjekt

Håvard Haugen ved Avdeling for biomaterialer har sammen med IBV/MatNat (UiO), University of Southern California School of Dentistry, University of Washington og University of Kansas fått midler fra NFR til et stort teknologisamarbeid.

Forsker Håvard haugen med hans forskerteam.

Håvard Haugen på forskningslaben. Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO

Prosjektet bærer tittelen «Multispecies biofilm for investigate non-antibiotic therapies in dentistry (MISFAITH)». Under første runde med tildelinger i 2022 så har Forskningsrådet gitt bevilgninger for til sammen 195 millioner kroner til radikalt nyskapende prosjekter i Forskningsrådets nye satsing på teknologikonvergens. Ti prosjekter som kombinerer IKT, nanoteknologi og bioteknologi får finansiering.

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit, sier om tildelingene:

– Det er lovende å se norske fagmiljøer med svært høye ambisjoner. Vi som samfunn er i ferd med å gjennomgå en massiv omstilling og vi lykkes ikke uten radikale innovasjoner og teknologi. Det blir spennende å følge prosjektene

Publisert 31. jan. 2022 16:16 - Sist endret 31. jan. 2022 16:16