50 millioner i EU-støtte til stort databaseprosjekt for biomaterialer

Prosjektet er av betydelig størrelse og målet er å utvikle en avansert database for biomaterialer rettet mot forskere, laboratorier og forretningsvirksomheter som skal benytte seg av biomaterialer til helsefremmende aktiviteter.

Forsker Håvard Haugen, professor på Avdeling for biomaterialer

Håvard Haugen og Avdeling for biomaterialer har fått midler fra EU. Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO

Avdeling for biomaterialer har fått innvilget søknad på finansiering fra EU Horizon Europe. Forskningsmidlene er bevilget under Horizon Coordination and Support Action (CSA) Grant og er på hele 50 millioner. Dette programmet er et koordinerings- og støttetiltak der aktiviteter skal bidrar til å nå målene til Horizon Europe, dvs. formidling, bevisstgjøring og kommunikasjon, nettverksbygging og koordinering.

– Vi er veldig stolte over tildelingen, sier visedekan for forskning, Janne Reseland. Det er ikke så mange fakulteter som får finansiering fra EU på denne størrelsen.

Ca. 3 millioner av midlene tilfaller Avdeling for biomaterialer, forteller Reseland.

Prosjektet samarbeider med flere europeiske forskningsmiljøer og Avdeling for biomaterialer er med som partner i prosjektet som koordineres av Synyo GmbH i Østerrike.

– Vi er veldig fornøyd med at vi har fått til dette samarbeidet sammen med de dyktigste forskningsgruppene innen biomaterialer i Europa, sier Håvard Haugen, professor på Avdeling for biomaterialer.

Forskningsfelt og marked i rivende utvikling

Bakgrunnen for prosjektet er at kunnskapsmengden for ulike biomaterialer øker raskt og det er behov for tilgjengeliggjøring av resultater fra biomaterialforskning i en velorganisert database. I tillegg til å gi god oversikt over metadata for biomaterialene og deres egenskaper, skal også databasen inneholde informasjon om biomaterialene er kompatible med ulike vev, oversikt over respons og trygghet i forbindelse med bruk hos pasienter.

Den rivende utviklingen innen informasjonsteknologi og den sammensatte informasjonen i fagfeltet bidrar til at det å skape en systematisk sammensetning av denne kunnskapen er svært tidkrevende. Dessuten har bedrifter, og spesielt små og mellomstore bedrifter, behov for hjelp til å få finne biomaterialer som er best mulig egnet når de skal lage nytt medisinsk utstyr.

Database for biomaterialer

Prosjektet bærer tittelen BiomatDB+ og vil utvikle en avansert database for biomaterialer som skal gi detaljert informasjon om deres egenskaper. Fleksible dataanalyser og verktøy til visualisering skal støtte søk og utvelgelsesprosess basert på analysene av biomaterialenes testresultater. Databasen vil integrere tilgjengelig forskningsproduksjon for å samle informasjon om så mye som mulig av materialenes egenskaper.

BiomatDB+ vil også tilby en nettoptimalisert markedsplass for informasjon (biomaterialmarketplace.com) og digitale rådgivere til støtte for bedrifter, spesielt små og mellomstore, for å få adgang til markedet og oppnå synlighet. For nye brukere av biomaterialer, så vil nettapplikasjonen koble dem som tilbyr og etterspør ved hjelp av intelligente verktøy for kobling og steg-for-steg støtte til beslutning. For å kunne hjelpe bedrifter i enda større grad, så vil BiomatDB+ fokusere på å skape et biokompatibilitets merke som reflekterer en kvalitetsstandard for biomaterialer til bruk som medisinsk hjelpemiddel/komponent i avansert behandling.

I tillegg til utvikling av løsningen kommer intuitive læringshåndbøker og online instruksjonsvideoer til å utvikles til hjelp i bruk av databasen, markedsplassen og biokompatibilitets merke. En passende forretningsmodell vil utvikles for å sikre langsiktig bærekraft og drift av de opprettede løsningene.

Prosjektets mål

  1. Utvikle en avansert database over biomaterialer som gir detaljert informasjon over all relevant eiendom og intuitiv dataanalyse og visualisering til ulike sluttbrukere.
  2. Opprette en informasjonsmarkedsplass for produsenter av biomaterialer og implementering av digitale rådgivere til å hjelpe dem som etterspør biomaterialer med et veiledet skritt-for-skritt produktsøk.
  3. Skape et biokompabilitetsmerke for å definere passende biomaterialer til bruk i medisinske hjelpemidler/komponenter eller avanserte behandlinger for å assistere store, mellomstore og små bedrifter til å få tilgang til markedene.
  4. Demonstrere databasen og informasjonsmarkedsplassen ved hjelp av organisert test og regelmessig valideringstest kombinert med opplæringsaktiviteter og utvikle en passende forretningsmodell.
  5. Øke kjennskap og påvirkning ved hjelp av effektiv og målbar kommunikasjon samt formidlingsaktiviteter for å bidra til at prosjektet og de utviklede løsningene når sine mål.

Ulike partnere i konsortiet

Konsortiet består av tolv deltakere og det koordineres av Synyo. Partnerne inkluderer erfarne utviklere av software og dataingeniører, institutter for biomaterialer og forskningsorganisasjoner, klinikker og medisinske organisasjoner i rollene som ekspert- og demonstrasjonspartnere. Så vel som nettverk for den medisinske industrien og forskningsgrupper innen biomaterialer. Dessuten er det avtalt at to eksperter er involvert i prosjektet, Osnat Hakimi og Yannis Missirlis.

I forbindelse med medvirkningen i BiomatDB+-prosjektet, så vil det ta i bruk funn og resultater fra Debbie prosjektet (H2020 MSCA, No. 751277, «A database of Experimental Biomaterials and their Biological Effect» initiert av Hakimi med støtte av to av BiomatDB+ partnere BSC og UPS.

Deltakere i prosjektet

SYNYO, Østerrike

Barcelona Supercomputing Center, Spania

Universitetet i Oslo, Norge

Universitat Politecnica de Catalunya, Spania

Tampere University , Finland

West Pomeranian University of Technology, Szczecin , Polen

Minds & sparks gmbh, Østerrike

Business Council of the Center Region / chamber of commerce, Portugal

Clust-er health , Italia

National University of Ireland, Galway, Irland

Hospital infantil Universitario niño Jesúsx , Spania

University hospitals Southampton NHS Foundation Trust, Storbritannia

Publisert 27. mai 2022 09:00 - Sist endret 1. juni 2022 14:27