Solid deltakelse fra fakultetet på EAPD2022

For første gang siden 2019, kunne «the European Academy of Paediatric Dentistry» arrangere kongress med fysisk tilstedeværelse. Avdeling for pedodonti og atferdsfag bidro med flere presentasjoner.

Stipendiat Sadaf Haque Afzal med veiledere Tove I Wigen og Ingvild J Brusevold etter presentasjonen av sitt arbeid

Stipendiat Sadaf Haque Afzal med sine veiledere Tove I. Wigen til høyre og Ingvild J. Brusevold til venstre etter presentasjonen «Molar Incisor Hypomineralization in Norwegian Children: Prevalence and associated factors». Foto: Privat

EAPD har årlige samlinger hvor kongress og interimseminar arrangeres annenhver gang. Fjorårets EAPD-interimseminar skulle vært avholdt i Oslo, men ble dessverre kun et digitalt seminar. Det var derfor en stor norsk delegasjon som reiste til Lisboa, Portugal 15-18. juni.

Temaet for kongressen var «Discovering new paths in paediatric dentistry», og hadde et innholdsrikt program hvor mange aspekter ved pedodontien ble belyst. Kongressen ble arrangert sammen med Spania og Portugals spesialistforeninger i pedodonti.

Viktig med faglige oppdateringer og nettverksbygging

Samlinger som dette er viktige for å oppdatere seg faglig og for å skape nye nettverk samt vedlikeholde gamle. Stipendiater og spesialister fikk presentere sine arbeider, og hele fire av fem muntlige presentasjoner fra Norge kom fra Universitetet i Oslo. De nyutdannede spesialistene i pedodonti Julie Toft og Faiza Sarwar Anjum presenterte spennende funn fra sine spesialistoppgaver, mens stipendiat Sadaf Haque Afzal og førsteamanuensis Ingvild J. Brusevold presenterte pågående forskningsprosjekt. I tillegg deltok førsteamanuensis Tove I. Wigen, spesialtannlege Arne Jacobsen og spesialistkandidat Amna Unaza Saed fra Universitetet i Oslo.

Spesialist i pedodonti Julie Toft presenterte sitt arbeid
Spesialist i pedodonti Julie Toft presenterte sitt arbeid «Oral Health History in Children Referred to a child Advocacy Centre in Norway». Foto: Privat
Bildet kan inneholde: fottøy, smil, produkt, anlegg, gardin.
Spesialist i pedodonti Faiza Sarwar Anjum med Tove Wigen og Sadaf H Afzal etter presentasjonen av arbeidet «Prognosis of non-vital anterior teeth treated with apexification using Biodentine or MTA». Foto: Privat

 

Publisert 26. juli 2022 10:56 - Sist endret 26. juli 2022 11:09