Deltok på seminar om tannhelse

I anledning munnhelsedagen den 21. mars deltok dekan Tiril Willumsen på et seminar om munnhelse i Stortinget. Budskapet til dekan Willumsen var at sykdommer i munnhulen har komplekse årsaker, og at tilstanden er alvorlig og bør behandles på medisinske kriterier.

Bilde av dekan Tiril Willumsen under møtet.

Dekan Willumsen aktivt tilstede. Foto: Martine Grymyr.

Initiativtagere til seminaret var Fagforbundet Ung samt Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet. De hadde samlet flere aktører innen tannhelsefeltet for å sikre at tannhelse ikke forsvinner fra den politiske agendaen.

– Vårt mål er at tannhelse skal sidestilles med andre helsetjenester, og inngå som en del av egenandelsordninga, sa Victoria De Oliveira, leder av Fagforbundet Ung.

Tannlegeforeningen var også tilstede

– Munnen er en del av kroppen. Det må vi forholde oss til. Det er på høy tid med en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten. Vi må få på plass solide tall om hvor godt egentlig tannhelseordningen fungerer i dag, og hva som er behovet der ute, sa Heming Olsen-Bergem, president i NTF.

Bilde av president i Tannlegeforeningen
President i NTF, Heming Olsen-Bergem. Foto: Martine Grymyr

Revideres

Dekan Tirl Willumsen var også tydelig på, at i tillegg til at det er de medisinske kriteriene som bør utløse behandling, bør også finansieringsmodellen for munnhelse revideres.

  • Men et slikt utredningsarbeid må skje i samarbeid med de odontologiske lærestedene, sa Willumsen. 

Dekanen tok også til orde for at finansieringen av utdanningene også bør revideres, slik at man sikrer at man ikke finansierer utenlandske og kommersielle utdanninger på bekostning av de norske.

 

Bilde av møtedeltakere
Foto: Martine Grymyr

Her kan du se opptak fra seminaret

Publisert 29. mars 2022 12:29 - Sist endret 30. mars 2022 08:41