Skal bli et kraftsenter for odontologi

Det er hovedkonklusjonen etter en omfattende strategiprosess ved fakultetet. Et veivalg som også fikk støtte fra eksterne aktører som var invitert inn for å gi sine innspill på strategiprosessen som skal ferdigstilles i løpet av juni.

Gruppebilde av innlederene

Fv: Kjetil Kalland(fagleder for Colosseumklinikkene), Hilde Aga (NTPF), Jon Einar Dahl (NIOM), Heming Olsen-Bergem. Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO.

Vise vei

– Veivalget innebærer at fakultetet skal vise vei innen oral helse, forklarte visedekan Jan Eirik Ellingsen, som innledet om prosessen så langt.

 – I dette veivalget ligger det en ambisjon om at forskningen som skjer ved fakultetet skal spenne over alt fra cancer til mineraliseringsforstyrrelser, og at forskningen er godt integrert i undervisningen. For å få dette til, trengs det velfungerende forskergrupper med god ledelse, og at fakultetet består som fakultet, sa han. 

Alle de eksterne innledere var samstemte om at ambisjonen om å bli et kraftsenter for odontologi og bevare OD som fakultet, var riktig veivalg å ta.

Bildet kan inneholde: samfunnet, projeksjonsskjerm, presentasjon, offentlig tale, begivenhet.
Visedekan Jan Eirik Ellingsen. Foto: Marie Lindeman Johansen OD/UIO.

Dele ut kortene på nytt

President i NTF Heming Olsen-Bergem oppfordret fakultetet til å følge eksempelet til NTF, som nå er inne i et omfattende utredningsarbeid på tannhelsefeltet, om å kaste opp kortene på nytt, for å se hvor de lander.

 – For NTF er det også essensielt at forskningen er relevant for tannleger som er i praksis.

– Det kan også være lurt at OD ikke låser seg fullstendig i en strategiplan, fordi        utviklingen går veldig fort. Et råd vil da være å ikke ha en for detaljert strategiplan sa NTF-presidenten.

Han påpekte også at det politiske miljøet i Norge er i stor endring. Noe som vil få konsekvenser for utdanningene våre.

Bilde av president i NTF
President i NTF Heming Olsen-Bergem. Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO.

Fordypning og forskning

NTPF var også tydelig på at det var viktig at fakultetet bestod. Leder Hilde Aga trakk frem at det helsefremmende arbeidet i enda større grad måtte få økt fokus, og at tannpleievitenskap har behov for mer fordypning og forskning.

I tillegg mente hun at tannpleierne i enda større grad trenger å bygge en klar yrkesidentitet gjennom studieløpet.

Bildet viser innlegg fra to deltakere
Fv: Gry Jakhelln fagansvarlig og leder Hilde Aga i Norsk Tannpleierforening. Foto:Marie Lindeman Johansen, OD/UiO.

Mer samarbeid

Kjetil Kalland, fagleder Colosseumklinikkene fremhevet at OD burde fortsette å være en sterk stemme innenfor odontologisk fagutvikling. 

Han etterlyste at det ble utdannet flere spesialistkandidater fra OD, da erfaringen fra egen kjede, var at det var mangel på spesialister utdannet fra norske læresteder.

Han ønsket også et fakultet som hadde mer og bedre samhandling med privat sektor. Han lanserte også en tanke om at studentene ved OD kanskje kunne får mer klinisk trening gjennom mentorordninger hos private tannleger.

Kjetil Kalland fra Colosseumklinikkene
Kjetil Kalland,fagleder for Colosseumklinikkene. Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO.

Unngå skyggen

NIOM applauderte også ideen om at OD skulle fortsette som fakultet.

– På denne måten unngår man å bli satt i skyggen av mer «livsviktige» problemstillinger, sa direktør Jon Einar Dahl.

Han ønsket også en klarere rekrutteringsstrategi når det gjaldt forskning, og mente at de vitenskapelige ansatte måtte få mer tid til forskning. 

Bilde av direktør i NIOM
Direktør Jon Einar Dahl fra NIOM. Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO.

Gruppearbeid

Strategisamlingen for de eksterne hadde også lagt opp til gruppearbeid, og noen av tilbakemeldingene fra dette gruppearbeidet handlet om et ønske om at fakultetet i enda større grad fikk en tydelig samfunnsrolle. Samarbeidet med andre helseaktører, og koblet strategien til FNs bærekrafts mål. Noen av disse målene handler om helse, likestilling og bekjempelse av vold. 

Bildet kan inneholde: bord, se, skrivebord, stol, konferanseromsbord.
Gruppearbeid. Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/ UiO.
    Publisert 12. mai 2022 10:49 - Sist endret 12. mai 2022 21:25