Retningslinjer for forebyggelse og behandling av sykdommer ved tannimplantater

Anders Verket og Odd Carsten Koldsland deltar i et prestisjefylt samarbeid om nye retningslinjer for tannimplantater på europeisk nivå. 

Anders Verket og Odd Carsten Koldsland, Avdeling for periodonti.

Anders Verket og Odd Carsten Koldsland, Avdeling for periodonti. Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO

Nylig avholdt European Federation on Periodontology (EFP) workshop i Segovia utenfor Madrid. Målet med møtet var å komme frem til europeiske retningslinjer for vedlikehold og behandling av sykdommer ved orale implantater. Anders Verket og Odd Carsten Koldsland, begge fra Avdeling for periodonti ved Det odontologiske fakultet, var invitert med på det prestisjefylte samarbeidet. 

Retningslinjene vil omhandle fire områder som ble besvart av ulike arbeidsgrupper: 

  1. Forebyggelse av sykdom ved tannimplantater 
  2. Behandling av peri-implantat mucositt 
  3. Ikke-kirurgisk behandling av periimplantitt 
  4. Kirurgisk behandling av periimplantitt

Verket og Koldsland har lang erfaring med behandling av infeksjoner ved implantater, og har publisert flere artikler om emnet tidligere. I Segovia deltok de i arbeidsgruppe 2, og i forkant av møtet fikk de i oppdrag å skrive en systematisk oversiktsartikkel om mekanisk rens av implantater som ledd i behandling av peri-implantat mucositt. Med seg i arbeidet fikk de førsteamanuensis Dagmar Fosså Bunæs og professor Stein Atle Lie fra Universitetet i Bergen og Mario Romandini som er tilknyttet Complutense Universitet i Madrid.

Totalt var det 13 oversiktsartikler som dannet grunnlag for plenumsdiskusjonene, og artiklene med de ferdige retningslinjene vil bli publisert i løpet av våren 2023.

Begrepsforklaring:

  • Peri-implantat mucositt: Infeksjon i bløtvevet som omgir tannimplantatet. Kan utvikle seg til peri-implantitt dersom det blir stående ubehandlet
  • Periimplantitt: Infeksjon som i tillegg til bløtvevet også omfatter benet rundt implantatet. Ubehandlet vil festetapet føre til at implantatet løsner
Publisert 23. nov. 2022 13:54 - Sist endret 23. nov. 2022 13:57