Professor Vaska Vandevska-Radunovic er utnevnt til Oslo-ambassadør

I en høytidelig seremoni på Grand Hotel ble 33 Oslo-ambassadører utnevnt av Oslo Convention Bureau By Scandic. Dette er første gang Oslo arrangerer en slik ambassadørseremoni, hvor formålet er å hedre nøkkelpersoner innen lokale fag- og forskningsfelt som har bidratt til positiv profilering av Oslo.

Gruppebilde

Fv: Jorun Kristiansen fra Oslo Concention Bureau, VisitOSLO, professor Vaska Vandevska-Radunovic og ordfører Marianne Borgen. Foto;VisitOSLO

Utnevnelsen til "Oslo Conference Ambassador" er en anerkjennelse av arbeidet som sentrale personer i hovedstadens lokale fagmiljøer og næringsliv har lagt ned for å få norsk forskning og fagkompetanse ut i verden gjennom å være vertskap for eller søke på internasjonale konferanser. Dette er arrangementer som bidrar til økonomisk vekst og til å styrke Oslos omdømme nasjonalt og internasjonalt. 

Nytt ambassadørprogram

Oslo Convention Bureau, som er kongressavdelingen i VisitOSLO, har samtidig etablert et ambassadørprogram for ambassadørene. Hensikten med programmet er å danne et nettverk av nøkkelpersoner innen ulike fag- og forskningsfelt som ved å organisere en konferanse i Oslo, ønsker å sette søkelyset på sitt fagfelt internasjonalt. Målet på sikt er å utvikle nettverket med flere ambassadører, lære av hverandre og fremme alles kompetanseområder.


Leder av Oslo Convention Bureau, Kristin Overvaag, var glad for endelig å kunne arrangere Oslos første ambassadørseremoni og hedre 33 utvalgte ambassadører. 


– Vi er veldig stolte over at så mange fra fagmiljøene har takket ja til å delta i dette viktige nettverket. Vi ønsker å ha ett ambassadørtreff i året i tillegg til den årlige seremonien, hvor vi deler ut diplomer og hedrer nye ambassadører. Videre er vi veldig glade for at ordfører Marianne Borgen takket ja til å delta i overrekkelsen av diplomene til ambassadørene. 

Ordføreren delte ut diplomer

Ordfører Marianne Borgen stod for overrekkelsen av diplomer sammen med Oslo Convention Bureau, og hun hadde følgende å si til Oslos nye ambassadører:

– Jeg vil takke ambassadørene for innsatsen med å avholde konferanser i Oslo og få norsk forskning og fagkompetanse ut i verden. Med det nye ambassadør-initiativet styrkes dette ytterligere. Sammen gjør dere Oslo enda mer attraktiv som kunnskapsby og reisemål. 


I tillegg til ordføreren og representanter fra Oslo Convention Bureau var også styreleder for VisitOSLO Gjøran Sæther og administrerende direktør Christian Lunde til stede under seremonien sammen med en representant fra Innovasjon Norge. 

De 33 ambassadørene er valgt ut med bakgrunn i arbeidet de har lagt ned for å søke om å få en eller flere internasjonale kongresser innen sitt fagmiljø til Oslo. I det nye nettverket vil Oslo-ambassadørene kunne dele av sin kunnskap og erfaring på tvers av fagmiljø og motivere hverandre i arbeidet med å legge fremtidige arrangement til Oslo.

Vaska Vandevska-Radunovic ble utnevnt  som Oslo-Ambassadør i forbindelse med den kjeveortopediske europeiske kongressen som skal organiseres i  juni i Oslo 2023

Gruppebilde
33 nye Oslo-ambassadører. Foto:VisitOSLO.
Publisert 18. mai 2022 15:49 - Sist endret 19. mai 2022 09:14