Sterk deltakelse fra Det odontologiske fakultet på EuroPerio10-kongressen

Det odontologiske fakultet var godt representert ved EuroPerio10 i København 2022. EuroPerio har etablert seg som den ledende kongressen i verden innen periodonti.

Gruppebilde av delegatene

Fra venstre: Anders Verket, Maria Balta, Ida Haukåen Stødle, Odd Carsten Koldsland, Anne Thea Tveit Sødal, Sadia Nazir Khan, Minh Khai Le Thieu og Erik Klepsland Mauland. Foto: privat

Kongressen arrangeres hvert tredje år, og i 2022 var København vertskap for dette store arrangementet med over 7000 deltakere tilstede i tillegg til online-deltakere fra hele verden.

Førsteamanuensis Anders Verket representerte Norge som delegat for European Federation of Periodontology (EFP) og  førsteamanuensis Odd Carsten Koldsland var invitert til København som foredragsholder. De representerte UiO sammen med en gruppe på hele seks Ph.d-stipendiater som  presenterte en rekke spennende forskningsresultater; Maria Balta (IOB), Ida Haukåen Stødle (IKO), Anne Thea Tveit Sødal (IKO), Sadia Nazir Khan (IKO), Minh Khai Le Thieu (IKO) og Erik Klepsland Mauland (IKO/TkRog)

Forsker presenterer til en kollega

 

Sadia Nazir Khan i diskusjon med Associate professor Jan Derks fra Universitet i Gøteborg

Forelsening fra scenen av to forskere

Minh Khai Le Thieu med moderator professor Mariano Sanz (Madrid) som blant annet arbeider ved Det odontologiske fakultet i Oslo

Forsker presenterer fra scenen på Europerio

Erik Klepsland Mauland presenterer sitt multisenterprosjekt ved EFP Village

Forsker presenterer paper fra skjerm

Ida Haukåen Stødle presenterte spennende funn om assosiasjoner mellom periodontitt og allmennsykdommer fra Helseundersøkelsen i Midt-Norge (HUNT4)

Forsker presenterer resultater

Anne Thea Tveit Sødal presenterte viktige funn om periodontitt og livskvalitet blant 65-åringer i Oslo.

Forsker presenterere resulater fra skjerm

Maria Balta presenterer sin forskning ved EuroPerio10 i København

 

 

 

Publisert 23. juni 2022 14:46 - Sist endret 23. juni 2022 14:52