Studentene presenterte bacheloroppgavene for 2022

Ingen digital møteplass denne gangen. For første gang på tre år kunne studentene samles i plenum og presentere oppgavene for hverandre, for studenter og andre interesserte.

Blide og fornøyde avgangsstudenter innen tannpleie

Blide og fornøyde avgangsstudenter på bachelor i tannpleie 2022. Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO

Årets presentasjoner viser mange svært interessante perspektiver innen tannpleiefaget, sier Anne Eikeland. Hun er faglig ansvarlig for presentasjonene sammen med Anne E. M. Halvari.

Veldig stas endelig å kunne samles i samme rom, og i etterkant feire de dyktige studentene våre. Vi er stolte av prestasjonene deres, fortsetter hun.

Studenter presenterer bacheloroppgaven sammen
Presentasjon av bacheloroppgave i auditorium 1. Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO

Oversikt over bachelorpresentasjoner

Oppgavetittel Studenter
«Hvordan kan tannpleier bidra til en god oral helse hos pasienter under legemiddelassistert rehabilitering?»

 

Kim Thu Thi Doan, Karolina Vokietaityte og Eirin Hakvåg Anderssen
«Har noen intervensjonsmetoder vært mer effektive enn andre til å øke tannhelsekunnskap hos foreldre som kariesforebyggende strategi?» Sathusha Kunarasalingam, Helena Teder og Visithira Sandrababu
«Hvordan kan tannpleier tilnærme seg pasienter som har opplevd seksuelle overgrep?»

Aiste Pociute, My Linh Tran og Gabija Pasakarnyte

«Hvilke tiltak levert av helsepersonell er effektive til å endre foreldres holdninger rundt oral helse?»

Lucia Vricanova, Zin Sefin og Faiza Said

«Hvordan redusere kariesforekomst hos barn fra 0-6 år med minoritetsbakgrunn gjennom veiledning til innvandrerforeldre ved bruk av empowerment».

Heena Hussain, Hafsa Hassan og Suraya Hashemi

«Hvordan kan tannpleiere møte pasienter med angst for tannbehandling med selvbestemmelsesteorien som grunnlag?»

Aurora Therese Berg, Emmeline Hansen og Denisa Alexandra Romanescu
«Hvordan kan tannpleier møte barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep?»

Amal Elhajoui, Elinar A. Etemova og Tahmina A. Hai

«Hvilke kommunikasjonsteknikker brukes av tannpleiere, og hvordan kan økt bruk av kommunikasjonsteknikker forbedre helsekompetanse og oral helse?» Karen Hesthammer, Borghild Solheim og Kamilla Ytreland
Feiring av vel overstått bachelorpresentasjon
Velfortjent feiring av studentene etter deres bachelorpresentasjoner. Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO
Publisert 16. juni 2022 11:43 - Sist endret 16. juni 2022 11:46